KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace ECDC o výskytu spalniček v Evropě

Úvod / Občanům / Informace ECDC o výskytu spalniček v Evropě

V průběhu několika posledních měsíců byl hlášen zvýšený výskyt spalniček v Evropě. Postiženy byly především Ukrajina a Německo, nicméně zvýšený výskyt onemocnění je hlášen také z několika dalších zemí.

V Německu bylo v době od poloviny ledna t.r. konfirmováno kolem 1 500 případů spalniček v části Nordrheim-Westfalen, obdobně jako na Ukrajině i zde predominuje genotyp D6.

Na Ukrajině bylo v době od ledna t.r. hlášeno kolem 40 000 případů onemocnění spalničkami, import nákazy z této země byl zaznamenán v Bělorusku, v Ruské federaci a v USA. Vysoký počet případů je na Ukrajině hlášen u mladých osob ve věku 15 – 29 let, z nichž bylo kolem 60 % oočkováno 2 dávkami vakcíny proti spalničkám. Je naznačena možnost vazby výskytu spalniček na Ukrajině a snížení efektivity účinnosti vakcíny při problémech s dodržováním chladového řetězce.

V Bělorusku bylo v době od ledna t.r. hlášeno 87 případů spalniček, přičemž první registrovaný případ má jasnou epidemiologickou souvislost s epidemií na Ukrajině. Celkem 88 % postižených v Bělorusku tvoří osoby nad 14 let věku.

V Polsku bylo v době od ledna do května hlášeno celkem 60 případů onemocnění spalničkami, sérotyp zatím není znám. První ohnisko vzniklo v oblasti sousedící s Ukrajinou a se Slovenskem. Nejvíce jsou postiženy osoby nad 19 let věku, 8 pacientů bylo vakcinováno 2 dávkami, 15 postižených bylo oočkováno 1 dávkou očkovací látky.

Ve Velké Británii obdržela Health Protection Agency hlášení 449 konfirmovaných onemocnění spalničkami z Anglie a Walesu, což představuje nejvyšší počet případů hlášených v jednom roce od začátku monitorování v roce 1995.

Itálie před nedávnem ohlásila 2 ohniska postižení nevakcinovaných osob – 5 osob v provincii Bolzano a 40 případů v provincii Gosseto. Ve druhém ohnisku byl detekován genotyp D4 u 7 postižených osob. Celkem 95 % postižených osob je nad 15 let věku, pouze 1 nemocný byl vakcinován. Nozokomiální přenos je v dané situaci považován za hlavní způsob šíření původce nákazy. Indexovým případem je cestovatel s horečkou a vyrážkou krátce po příjezdu z Indie.

Zveřejněno: 3.8.2006