KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Očkování školních dětí proti poliomyelitidě v květnu 2004

Úvod / Občanům / Očkování školních dětí proti poliomyelitidě v květnu 2004

Na základě četných dotazů k novelizaci vyhlášky č.439/2000 Sb. v platném znění, bylo požádáno MZ ČR o výklad k § 5 odst.2 o postupu při očkování školních dětí proti poliomyelitidě v letošním roce, jehož výklad zní:

"Očkování proti poliomyelitidě pro letošní rok bylo stanoveno dopisem hlavního hygienika ČR za dne 22.10.2003 na základě v té době platné dikce vyhlášky. V letošním roce s ohledem na plánovaný objem vakcíny se očkování provede v rozsahu předchozích let. Při stanovení termínů očkování proti polio pro rok 2005 bude postupováno podle vyhlášky č. 30/2004 Sb. Při vyhlašování termínu očkování proti polio na rok 2005 se bude specifikovat ročník dětí, který má být očkován."

Zveřejněno: 13.4.2004