KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Současná epidemiologická situace u vybraných nákaz v MS kraji

Úvod / Občanům / Současná epidemiologická situace u vybraných nákaz v MS kraji

V minulých týdnech, zhruba od poloviny září, došlo k předpokládanému růstu týdenní nemocnosti akutními infekcemi dýchacích cest. Ve srovnání s minulým rokem však byla situace příznivější a současná nemocnost odpovídá běžnému výskytu v tomto ročním období. Jak je u těchto onemocnění běžné, jsou nejvíce postiženou věkovou skupinou děti předškolního věku. Mezi původci onemocnění jsou běžné respirační viry, nejčastěji však Mycoplasma pneumoniae. Současná nemocnost v kraji představuje 1746 postižených na 100 tis. obyvatel.

Letošní výskyt akutních průjmových onemocnění můžeme označit i s ohledem na proběhlou letní rekreaci za příznivý. Počet hlášených průjmů, mezi nimiž dominovaly kampylobakteriózy a salmonelózy, byl ve srovnání s loňským rokem o čtvrtinu nižší. Taktéž se výrazně snížil výskyt bacilární úplavice, kterou onemocněly ve větší míře osoby za pobytu či po návratu ze zahraniční rekreace, zejména v Egyptě a Tunisku (31, resp. 51 případů).

Přestože sezonalita výskytu klíšťového zánětu mozku ještě zcela nekončí, jsou dosavadní počty hlášených onemocnění výrazně vyšší než v loňském roce. Z loňských 30 případů vzrostl letos počet onemocnění na 45 a nejvyšší počty nemocných jsou hlášeny z oblastí zvýšeného výskytu ohnisek klíšťové encefalitidy, tj. Bruntálska a Opavska (26 případů), z 15 osob žijících v městě Ostravě uvádí většina přisátí klíštěte ve výše uvedených lokalitách či jiných oblastech ČR. Mezi postiženými jsou zastoupeni nejvíce dospělí, což svědčí o vhodnosti očkování dospělých osob, u nichž bývá průběh onemocnění závažnější a často provázen komplikacemi.

Dosud hlášená onemocnění tuberkulózou nijak nepřevyšují počty onemocnění v minulých letech a jejich výskyt má v posledních letech sestupný trend. Epidemiologická situace u této nákazy v kraji je zčásti ovlivněna onemocněními, která jsou zjištěna u imigrantů Přijímacího střediska utečeneckého tábora ve Vyšných Lhotách, jejichž vstupní vyšetření je zaměřeno zejména na možnou nákazu tuberkulózou. Taktéž cílená vyhledávací akce akutního onemocnění tuberkulózou u rizikové skupiny, tj. bezdomovců, která se uskutečnila z iniciativy Krajské hygienické stanice MS kraje v roce 2004 na území města Ostravy a Karvinsku neprokázala onemocnění mezi těmito osobami.

 

Nově registrovaná onemocnění TBC v MS kraji

srovnání let 2000 až 2005, absolutní a relativní počty na 100 000 obyv.

Rok200020012002200320042005
Abs.302320254207175182
Rel.23,625,019,916,413,914,5

 

Zveřejněno: 23.10.2006