KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace pro média o závěrečné zprávě ECDC o připravenosti České republiky na chřipkovou pandemii

Úvod / Občanům / Informace pro média o závěrečné zprávě ECDC o připravenosti České republiky na chřipkovou pandemii

Návštěva expertů z Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) hodnotící připravenost České republiky na pandemii chřipky se uskutečnila ve dnech 6.-9. listopadu 2006. Z oficiální závěrečné zprávy [PDF - ] zaslané Ministerstvu zdravotnictví vyplývá, že expertům se dostalo ze strany všech osob s nimiž přišli do styku projevu vysoké míry angažovanosti zaměřené na přípravu na možnou pandemii chřipky. Expertní tým objevil některé činnosti, na něž by rád upozornil další členské státy EU, jakožto na příklady dobré praxe.

Navázáním na silné a působivé dědictví České republiky v oblasti ochrany veřejného zdraví se podařilo na celostátní úrovni dosáhnout velice pokročilého stupně připravenosti.

Experti ECDC hodnotí pozitivně velmi vysokou úroveň zaujetí Ministerstva zdravotnictví pro komplexní a hloubkovou připravenost na pandemii chřipky, promítnutou do již existujících (antivirotika) nebo připravovaných zdrojů (pandemická vakcína). Hodnotící tým ve zprávě sděluje, že "takové vedení na vysoké úrovni jako v ČR je ve všech členských státech EU životně důležité".

Na závěr hodnotící mise expertů konstatovala, že současná vyspělá úroveň připravenosti na národní úrovni se opírá o silnou a impozantní tradici ochrany veřejného zdraví v České republice. Celkový přístup je v České republice pragmatický a maximálně těží z dostupných zdrojů lidských, materiální a finančních. Nemalé úsilí se věnuje aktualizaci a integraci směrodatných informací, jako jsou například doporučení ECDC a Světové zdravotnické organizace, s pandemickými plány v České republice.

Nemalé zkušenosti získané při jiných krizích a rovněž u jiných infekčních onemocnění se specificky uplatnily v plánování připravenosti na pandemii chřipky. Pracovníci hodnotícího týmu byli svědky angažovanosti na všech úrovních, projevované v zájmu pokračujícího zkvalitňování všech současných pandemických plánů, a také otevřenosti, sledující získání vstupů z ostatních zdrojů a zemí, pokud jde o jejich nejlepší postupy.

11. 4. 2007, zpracoval: dr. Olejník, OVZ

Zveřejněno: 26.4.2007