KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zahraniční rekreace a riziko infekce

Úvod / Občanům / Zahraniční rekreace a riziko infekce

Vzhledem ke stále sílícímu cestovnímu ruchu a zvyšujícímu se zájmu našich občanů o zahraniční rekreaci, zejména v exotických oblastech Afriky, Asie a jižní Ameriky, vyvstává problém prevence infekčních onemocnění, která se na evropském kontinentu nevyskytují nebo je jejich výskyt sporadický.

Před některými nákazami je možná prevence očkováním.Očkování je však nutno zahájit v předstihu před výjezdem tak, aby byla navozena dostatečná protilátková hladina již před cestou.

K typickým onemocněním proti kterým se lze ochránit očkováním patří infekční zánět jater typu A a B, dále je možné očkování proti meningokokovým nákazám, pro pobyt v rovníkové Africe a části jižní Ameriky je žádoucí očkování proti žluté zimnici, přenášené komáry, která mívá závažný průběh často ohrožující život.

Před řadou nákaz není ochrana očkováním prakticky možná a patří k nim hlavně akutní průjmová onemocnění. Při předcházení tomuto riziku musí člověk spoléhat jen sám na sebe a ochrana spočívá zejména v důsledném dodržování osobní hygieny, v konzumaci jen důkladně tepelně opracované stravy, omezení konzumace místních specialit, když není zaručena jejich dostatečná tepelná úprava, zejména na tržištích a při uličním prodeji, pití vod a nápojů balených, důkladné omytí ovoce a zeleniny nezávadnou pitnou vodou. V posledních létech každoročně v kraji zaznamenáváme několik případů importovaného onemocnění bacilární úplavicí často mezi rekreanty pobývajícími v Tunisku a Egyptě.

K nemocem, které v současné době zatím nelze ovlivnit očkováním, patří také malárie. Ochrana před touto nákazou spočívá v pravidelném užívání léků chránících před nákazou a to před, během a určitou dobu po návratu z rizikových oblastí (Afrika, Asie, Jižní Amerika).

Bližší informace o možnosti očkování či jiných způsobech prevence poskytují pracovníci odd. cestovní medicíny nebo očkovací centra Zdravotních ústavů.

Zveřejněno: 14.6.2007