KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Tuzemská rekreace a hlavní rizika nákaz s ní spojená

Úvod / Občanům / Tuzemská rekreace a hlavní rizika nákaz s ní spojená

K největším rizikům vzniku infekčních onemocnění, spojovaných s obdobím letní rekreace, patří akutní průjmová onemocnění.

O jejich závažnosti svědčí skutečnost, že ze všech 17 532 případů infekčních onemocnění hlášených v MS kraji v roce 2006 představoval počet akutních průjmových onemocnění - 8 828 případů - polovinu všech hlášených onemocnění. Rovněž četnost jejich výskytu v období letních měsíců je výrazně vyšší než v jiném ročním období.

V případě tuzemské rekreace je možnost onemocnění infekcí, k nimž patří zejména průjmová onemocnění, minimalizována tím, když rekreační pobyt probíhá v zařízeních s dobrým hygienickým standardem, je zajištěna kvalitní strava a k pití je užívána jen pitná voda, případně vody a nápoje balené.

Obtížnější situace může nastat za rekreačního pobytu v chatkách, kempech či stanování ve volné přírodě provázená mnohdy poklesem hygienické úrovně. Vzhledem k tomu, že tyto pobyty jsou často spojeny s individuální přípravou stravy je nutné, aby všechny suroviny a potraviny byly pořizovány s možností kontroly jejich vzhledu, kvality, doby použitelnosti, vhodného skladování apod. a ty, určené k tepelné úpravě, byli dostatečně provařeny, propečeny či jinak vhodně tepelně upraveny. K přípravě stravy je nutno používat jen pitnou vodu a zhotovenou stravu konzumovat bezprostředně po dohotovení. V případě opětovné konzumace již připravené stravy je nutné její důkladné ohřátí. Důsledně dodržovat zásady osobní hygieny, spočívající zejména v častém mytí rukou, hlavně po použití WC a při přípravě stravy, je samozřejmostí pro předcházení rizika průjmových onemocnění. Je také nezbytný vhodný způsob skladování potravin a jejich ochrana před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty.

Mimo již zmíněných akutních průjmových onemocnění je pro letní rekreaci na území České republiky poměrně závažným problémem možnost nákazy a onemocnění virovým zánětem mozku přenášeného klíšťaty. Na severní Moravě se jedná zejména o přírodní ohniska na Opavsku a Bruntálsku, oblast Beskyd je v současné době relativně bezpečná.V roce 2006 byly v Moravskoslezském kraji hlášeny 74 případy klíšťového zánětu mozku, což je ve srovnání s předchozím rokem skoro dvojnásobné navýšení. Nejdůležitějším preventivním opatřením u této nákazy je možnost očkování, nejlépe v zimních měsících, avšak také další opatření minimalizující riziko přisátí infikovaných klíšťat. Spočívá hlavně v omezení pohybu v ohrožených oblastech s vysokým travním či křovinatým porostem v okolí potůčků, potoků a říček, ve volbě vhodného oblečení pro pobyt v přírodě – oděv nejlépe světlých odstínů umožňující nalezení klíšťat, dlouhé kalhoty, uzavřená obuv a v neposlední řadě užití vhodných repelentů před odchodem do přírody. Nejdůležitější však je důsledná kontrola povrchu těla bezprostředně po návratu, protože délka doby přisátí klíšťat je pro riziko nákazy rozhodující. Nejvhodnější je, po předchozí dezinfekci místa přisátí klíštěte, jeho odstranění kývavým pohybem při použití vhodného nástroje, nejlépe pinzety a následná opakovaná dezinfekce místa.

Dodržováním uvedených zásad můžete předejít případným komplikacím Vaší rekreace.

Zveřejněno: 21.6.2007