KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

HIV pozitivních přibývá, nejvíce případů je u mladých homosexuálů

Úvod / Občanům / HIV pozitivních přibývá, nejvíce případů je u mladých homosexuálů

  • Počet lidí s HIV infekcí narůstá. V Moravskoslezském kraji je evidováno celkem 51 HIV pozitivních osob (relativně 40,8 případů na 1 000 000 obyvatel) - (údaje od roku 1986 do 31.3.2007). Křivka případů nakažených HIV stoupá strměji než v minulých letech. Ročně v MS kraji evidujeme 2-3 nové případy HIV+, v tomto roce máme již hlášeny 3 případy HIV+. Stoupá počet HIV+ u mladých homosexuálních mužů.
  • Nejvíce nově zjištěných HIV pozitivních osob je mezi mladými muži, u nichž k přenosu infekce HIV/AIDS došlo při homosexuálním pohlavním styku. Nakazit se ale mohou i heterosexuálové muži i ženy. Rizikovou skupinou jsou injekční uživatelé drog a osoby provozující prostituci, či jejich klienti a osoby promiskuitní. Velmi rizikový může být nechráněný pohlavní styk s osobou, kterou známe jen povrchně.
  • Preventivní očkování neexistuje. Spolehlivou prevencí je skutečná partnerská věrnost. Je doporučeno před vstupem do nového intimního vztahu, aby se oba partneři otestovali na HIV. Pouze „test na HIV“ s určitostí zjistí zda osoba je či není infikovaná. V Ostravě při Zdravotním ústavu, Partyzánské náměstí 7 je zřízena poradna HIV/AIDS, kde se za úhradu provádějí testy na HIV. Telefon: 596 200 111.
  • Nejčastěji se virus přenáší při sexu. Nejrizikovější je nechráněný styk do konečníku, do pochvy, ale k infekci může dojít i při orálním sexu. Nevyplatí se riskovat při sexu s náhodným partnerem, riziko přenosu značně sníží použití kondomu. Pro gaye jsou doporučeny zesílené kondomy, při análním styku jsou bezpečnější a odolnější díky silnější vrstvě latexu. Sliznice konečníku je citlivá k drobným poraněním, která zvyšují možnost průniku viru HIV do organismu. Vhodné je použití lubrikačních gelů.
  • Další způsob přenosu je předměty potřísněnými krví (jehlami, stříkačkami aj. pomůckami používanými narkomany). Nebezpečné je sdílení těchto pomůcek. V nízkoprahových centrech jako je např. Renarkon, K centrum, se provádějí výměnné programy injekčních jehel a stříkaček.
  • Možnost přenosu z těhotné nakažené matky na její plod existuje a snižována je léčbou a zdravotnickou péči o těhotné HIV pozitivní ženy.
  • V České republice byla zjištěna nákaza HIV u 949 osob, z nichž 215 dospělo do konečného stádia nemoci AIDS a z nich 124 na AIDS zemřelo. Z těchto infikovaných došlo k nákaze sexuální cestou v 806 případech (84,9%)- z toho 508x při pohlavním styku muže s mužem a 298x při heterosexuálním kontaktu, přes injekční užívání drog se nakazilo 57 osob (6%).
  • Zjištěné případy tvoří jen „špičku ledovce“ skutečného výskytu, odhaduje se, že nakažených může být 2-5x více. Je mnoho infikovaných, kteří o své nákaze vůbec nevědí. Člověk nakažený virem HIV se stává zdrojem infekce pro další osoby, přičemž řadu let nemusí mít žádné příznaky onemocnění, ale může šířit infekci mezi další lidi.
  • Virus HIV způsobuje onemocnění AIDS, které stále zatím zůstává nevyléčitelným. Přesto HIV pozitivní osoby mohou léta žít plnohodnotným životem, o tyto pacienty se stará AIDS centrum při Fakultní nemocnici v Ostravě.

Zveřejněno: 2.7.2007