KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Virový zánět mozku přenášený klíšťaty

Úvod / Občanům / Virový zánět mozku přenášený klíšťaty

Klíšťová encefalitida je onemocnění, které souvisí s cyklem aktivity klíšťat, tj. od dubna do poloviny října s maximální četností klíšťat počátkem června, jejich postupným úbytkem v červenci a srpnu a s druhým zvýšením četnosti v září. Výskyt klíšťové encefalitidy v jednotlivých letech je závislý na množství klíšťat a na počasí, které mimo jiné ovlivňuje také intenzitu kontaktu s přírodním ohniskem nákazy (rekreační aktivity).

Klinické projevy mívají zpravidla dvoufázový průběh. První fáze, provázená horečkou a bolestmi hlavy, připomíná chřipku a je vystřídána zpravidla po 3 - 10 dní trvajícím klidovým obdobím druhou fází, která má různé příznaky postižení centrálního nervového systému (zánět plen mozkových, zánět mozku). Inkubační doba se pohybuje od 7 do 10 dní, může však být i delší. Rezervoárem nákazy jsou savci a ptáci v lesích, křovinatých i polních biotopech. Sáním na těchto zvířatech se infikuje klíště, které může být zdrojem nákazy pro člověka. V infikovaném klíštěti se virus udržuje aktivní i po přeměně v další vývojová stádia (larva, nymfa, imago) a asi u 6% jedinců dochází k přenosu na další generaci klíšťat. Člověk se zpravidla infikuje přisátím klíštěte, avšak k přenosu nákazy může dojít i konzumací syrového mléka případně při požití nedostatečně tepelně opracovaných produktů z mléka. Riziko onemocnění s příznaky postižení mozku není sice velké, avšak nelze ho podceňovat. U většiny nakažených probíhá nákaza bez příznaků, u menší části pak končí první fází chřipkového onemocnění a jen u nepatrné části osob může vést k závažnému onemocnění.

Tato nákaza je řazena k onemocnění s přírodní ohniskovostí a výskyt infikovaných klíšťat v nadmořské výšce nad 600 - 700 m je méně pravděpodobný.

V letošním roce, obdobně jako v roce 2003, byly již na území kraje diagnostikovány případy onemocnění klíšťovou encefalitidou. Oblast Beskyd patří k relativně bezpečné oblasti, kde dosud nebylo zaznamenáno závažné ohnisko klíšťové encefalitidy. K rizikovým oblastem s možností přisátí infikovaných klíšťat patří v kraji zejména Opavsko a Bruntálsko.

K preventivním opatřením, která snižují riziko klíšťové encefalitidy patří užívání vhodného oděvu při vycházkách do přírody, užívání repelentních přípravků a bezprostřední kontrola těla po návratu. Možnost nákazy se výrazně snižuje s dobou, která uplynula od přisátí klíštěte do jeho odstranění.Při odstranění klíštěte, nejlépe s použitím pinzety, je nutno předejít potřísnění rukou krví klíštěte. Ránu je nutno dezinfikovat, nejlépe jodovým preparátem.

Jedním z nejúčinnějších opatření v prevenci tohoto onemocnění je očkování, které spočívá v aplikaci 3 dávek základního očkování v intervalech - druhá dávka za 4-6 týdnů po první dávce a podání 3. dávky zhruba za 9 - 12 měsíců po druhé dávce. U řádně očkovaných osob je doporučeno přeočkování po 3-4 letech po ukončení základního očkování. Očkování provádí očkovací centrum Zdravotního ústavu na Partyzánském nám. 7 v Ostravě 1 (tel. 596200111). Bližší informace je možno získat na tomto pracovišti.

Zveřejněno: 24.8.2004