KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

1. prosinec je Dnem boje proti AIDS

Úvod / Občanům / 1. prosinec je Dnem boje proti AIDS

V Moravskoslezském kraji je za období 20 let, tj.od roku1988-2007 (stav k 30.9.2007), evidováno 54 HIV pozitivních osob, 15 z nich je evidováno ve stádiu onemocnění AIDS. Ročně evidujeme průměrně 2-3 nově pozitivní, avšak v posledních 2 letech pozorujeme jejich nárůst. V letošním roce jsme zaznamenali již 6 nových případů, v roce 2006 jich bylo 5. Nejvíce pozitivních připadá na věkovou skupinu od 25-34 let, tj. 52 % z celkového počtu. Nejstarší osoba měla v době zjištění své HIV pozitivity 67 let. Z celkového počtu 54 případů připadá 10 na cizince, tj. 18,5 %.

Co se týká rozdělení podle pohlaví, 78% jsou muži a 22% ženy. Dvě z HIV pozitivních žen porodily, v současné době lze říci, že u jednoho z dětí byla pozitivita vyloučena a na definitivní výsledek u druhého dítěte se zatím čeká. V posledních 2 letech převažují u nově diagnostikovaných muži – homosexuálové.

V České republice bylo zjištěno za období 1.10.1985 – 30.9.2007 celkem 1013 HIV pozitivních osob, což je 98,8 případů na 1 milión obyvatel. Z tohoto počtu bylo 228 ve stádiu onemocnění AIDS. V roce 2007 přibylo zatím 93 nově HIV pozitivních osob. Skutečné množství nakažených je však několikanásobně vyšší. Křivka zjištěných HIV pozitivních začíná stoupat strměji, což vypovídá o nepříznivém trendu. Zhruba polovina všech případů je evidována v Praze.

V České republice se téměř 54% osob nakazilo při homosexuálním kontaktu, 31% při heterosexuálním styku a 6% v souvislosti s užíváním drog. Podobné procentuální zastoupení podle způsobu přenosu infekce je i v Moravskoslezském kraji. Přenos z matky na dítě u nás není tak častý jako v zemích s nejvyšším výskytem této zákeřné nemoci (Afrika), 4 děti se nakazily od matky nitroděložně či při porodu. V těhotenství jsou všechny ženy testovány. Testování provádějí také některá kontaktní centra pro uživatele drog. Nevládní neziskové organizace se věnují preventivním programům ve specifických komunitách s rizikovým chováním, někdy včetně testování na přítomnost viru. Běžný občan má možnost poradit se o této problematice se svým praktickým lékařem.

Stále nejlepší strategií v boji proti nemoci HIV/AIDS je prevence. Nejvíce lidí se nakazí sexuálním přenosem. Doporučení odborných institucí, jako je Centrum pro kontrolu nemocí v prevenci přenosu HIV pohlavním kontaktem, jsou jednoduchá: A - ABSTINENCE, B - BUĎ VĚRNÝ, C - KONDOM. Mohli bychom pokračovat D - DROGY NEBRAT (zejména se vyhnout injekčnímu užívání).

Občané České republiky mohou využívat informace na národní lince pomoci AIDS – „Help line AIDS“- tel: 800 1 44444, která funguje v pracovní dny od 13 do 18 hodin. Další bezplatná nonstop linka pomoci AIDS České společnosti AIDS pomoc je na tel: 800 800 980.

Existuje řada internetových stránek, které poskytují přehledné informace o této problematice- např: webové stránky Národního programu boje proti AIDS v České republice www.aids-hiv.cz, dále např. stránky České společnosti AIDS pomoc www.aids-pomoc.cz.

Světová zdravotnická organizace odhaduje celkový počet infikovaných osob na světě na 33 miliónů, přičemž nejvíce je postižena Afrika a Asie, v Evropě bylo zachyceno 760 000 nakažených osob. Každoročně se celosvětově nakazí cca 2 a půl až 3 milióny lidí.

Nemoc zůstává zatím stále nevyléčitelná, preventivní očkování proti ní neexistuje. Obrovské finanční prostředky jsou každoročně vynakládány na výzkum, léčbu i prevenci šíření HIV/AIDS a to už od roku 1981, kdy byl objeven původce nemoci AIDS – virus HIV. Virem se denně nakazí asi 6800 lidí a 5700 lidí na AIDS každý den zemře. HIV/AIDS je problémem zdravotním, sociálním i ekonomickým a týká se nás všech.

Letošním heslem světového dne boje proti AIDS je „Keep the Promise – Leadership“ – „Sliby se mají plnit – vedení“.

Vyzývá politiky, zainteresované odborníky a vědce, aby plnili sliby, ke kterým se zavázali, což v praxi znamená zpřístupnit léčbu HIV infekce pro co největší počet nakažených lidí a ještě více podpořit preventivní činnosti v boji proti AIDS.

Zveřejněno: 30.11.2007