KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Charakteristika epidemiologické situace v MS kraji v roce 2007 – průjmová onemocnění

Úvod / Občanům / Charakteristika epidemiologické situace v MS kraji v roce 2007 – průjmová onemocnění

Celkový počet nemocných akutními průjmovými onemocněními (APO), u nichž byla bakteriologicky či virologicky laboratorně prokázána etiologie, představoval 9 094 případy, což odpovídá situaci v loňském roce a došlo jen k 3% nárůstu těchto onemocnění. Mezi APO došlo ve srovnání s loňským rokem ke snížení počtu salmonelóz a to o 12,5%, naopak počty kampylobakterióz a onemocnění virového původu se zvýšily o 5, resp. o 8%. U nejčastějších průjmových onemocnění, která jsou vyvolána kampylobaktery a salmonelami, se projevil jejich sezónní výskyt a nejvyšší počty onemocnění byly hlášeny v letním období v průběhu června až srpna. Za toto tříměsíční období bylo hlášeno 35% kampylobakterióz a 40% salmonelóz z jejich celkového počtu.

Nemocnost APO v roce 2007 představovala v kraji 731,6 nemocných na 100 000 obyvatel.

Tento celokrajský průměr převyšovala nemocnost na Ostravsku (935,6/100 000), Frýdecko-Místecku (748,9/100 000) a Karvinsku (734,0/100 000). Důvodem byly zejména vyšší počty hlášených onemocnění salmonelózou a kampylobakteriózou v těchto lokalitách.

Nejvyšší specifická nemocnost byla zaznamenána u dětí předškolního věku – 2 913 případů na 100 000, u školních dětí měla hodnotu 1 110,7 případů na 100 000 a výrazně nižší byla u osob starších 15let – 428,1 případů na 100 000 osob.

Nebyly zaznamenány závažné explozivní hromadné výskyty APO, došlo však k několika menším hromadným výskytům s mírným klinickým průběhem a postižením 20-30 osob. U většiny těchto výskytů byla potvrzena či předpokládána virová etiologie.

Počet onemocnění bacilární úplavicí se ve srovnání s loňským rokem zvýšil ze 39 na 57 případů a ve většině se jednalo o importovaná onemocnění, kdy k nákaze došlo za rekreačního pobytu v zahraničí, zejména v Egyptě a Tunisku.

Vzhledem k poměrně četnému výskytu průjmových onemocnění v populaci a ve snaze omezit jejich výskyt, jsou kontroly prováděné pracovníky odd. hygieny výživy Krajské hygienické stanice MS kraje v potravinářských zařízeních jednou z cest prevence ovlivňující jejich výskyt.

Pracovníci těchto oddělení provedli v rámci své kontrolní činnosti během roku 2007 v potravinářských zařízeních kraje 4 760 kontrol, při nichž požadavkům nevyhovělo 2 454 zařízení, tj.51,55 % zkontrolovaných provozoven. Za zjištěné závady byly uloženy sankce v celkové výši 3 095 300,- Kč .

S nastávajícím obdobím příchodu teplejšího počasí se zvyšuje riziko nákaz vedoucích ke vzniku průjmových onemocnění. Je to způsobeno zejména nevhodným uskladněním potravin a surovin a porušováním zásad správné přípravy stravy.

Jedním ze způsobů jak předcházet riziku vzniku průjmových onemocnění je dodržování „ 10 zlatých pravidel „, která doporučuje Světová zdravotnická organizace v Ženevě:

  1. Vybírat při nákupech takové potraviny, u nich je předpoklad, že jsou nezávadné ( vzhled, kvalita, vhodné skladování apod.).
  2. Zabezpečit dokonalé provaření a propečení potravin.
  3. Zkonzumovat stravu bezodkladně po uvaření.
  4. Uchovat potraviny buď v teplém stavu nad 60 C, nebo studeném při teplotě nižší než 10 C.
  5. Důkladně ohřívat již jednou uvařené potraviny před opětovnou konzumací.
  6. Zabránit styku mezi syrovými a již uvařenými potravinami.
  7. Umývat si ruce před začátkem přípravy potravin a po jakémkoli přerušení, zvláště po použití WC.
  8. Udržovat všechno kuchyňské nádobí v bezvadné čistotě.
  9. Ochraňovat potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty.
  10. Používat k přípravě stravy pitnou vodu.

Občané by si měli uvědomit, že se těmito zásadami mají řídit i za rekreačních pobytů, zejména v zahraničí a vyvarovat se konzumaci nedostatečně tepelně zpracovaných pokrmů a k pití užívat jen pitnou vodu, lépe pít jen originálně balené nápoje. Tím mohou předejít případným onemocněním.

Zveřejněno: 4.3.2008