KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 7.3.2008

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji – stav k 7.3.2008

Nadále se potvrzuje očekávaný klesající trend nemocnosti ARI a nemocnost v tomto týdnu činila 1 099 nemocných na 100 000 obyvatel kraje. Ve srovnání s minulým týdnem nemocnost poklesla o 13,4%.

Podíl osob ošetřených pro ARI na LSPP se stále pohyboval na příznivé hranici od 18 do 25%.

Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze hodnotí současnou situaci v ČR jako nemocnost na zcela neepidemické úrovni. Obdobně jako v jiných státech Evropy, kde je chřipka také na ústupu, se i u nás v posledním období zvýšil podíl zachycených virů chřipky B, která však nemá výraznou tendenci explosivního plošného šíření.

Vzhledem k poměrně příznivé situaci ve výskytu ARI ruší Krajská hygienická stanice MS kraje pravidelná sdělení masmédiím k dané problematice. Sdělení by byla obnovena v případě mimořádně zhoršené epidemiologické situace.

Zveřejněno: 7.3.2008