KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Evropský imunizační týden

Úvod / Občanům / Evropský imunizační týden

Světová zdravotnická organizace pořádá sedmý evropský imunizační týden, který se bude konat ve dnech 21. – 27. 4. 2012. Motto týdne zní: Prevence, Ochrana, Očkování. Základní propagovanou myšlenkou je: očkování každého dítěte představuje prevenci nemocí a zachraňuje životy. Cílem je zvýšit proočkovanost dětí.

Široce rozšířené očkovací programy v posledních 30 letech vedly k významným úspěchům. V evropském regionu WHO byla vymýcena dětská obrna v roce 2002, v poslední dekádě se snížil výskyt spalniček o 90 %. Avšak stále ještě zůstává mnoho úkolů. Odhadem 32 000 dětí v evropském regionu ročně umírá na preventabilní infekce.

Optimální ochranu zajišťuje očkování alespoň 95 % populace. Avšak zhruba milion osob v evropském regionu nedostalo základní očkování a tyto nákazy jsou příčinou onemocnění i úmrtí. Jaké jsou důvody nedostatečné proočkovanosti populace? Část neočkovaných patří mezi těžce dosažitelné skupiny, které mají o této problematice nedostatek informací, další jsou důsledkem rostoucích antivakcinačních nálad a skepticismu. Klíčovou skupinou pro dosažení zvýšení proočkovanosti jsou rodiče, poskytovatelé péče, zdravotníci a média.

Jak dosáhnout zlepšení? Pracovníci ve zdravotnictví tvoří první linii, která je v kontaktu s rodiči, kteří dělají rozhodnutí o očkování. Měli by se stále vzdělávat a dobře rozumět nutnosti očkování.

Další z priorit je kontrola výskytu spalniček. V evropském regionu byl zaznamenán výskyt asi 34 000 případů spalniček v roce 2011 ve 42 zemích, z toho 9 úmrtí a 7 hospitalizací. Nejvyšší výskyt je v měsících únor – květen. Cílem je dosažení 95 % proočkovanosti proti spalničkám, poskytnout novou možnost očkování neočkovaným osobám, vzdělávat zdravotnické pracovníky.

Rok 2012 představuje pro evropský region 10. výročí získání certifikátu polio – free regionu.


Výskyt spalniček je v našem kraji dlouhodobě velice nízký díky vysokému procentu proočkovanosti, které překračuje 97 %. V loňském roce jsme zaznamenali 1 př. importovaných spalniček u dospělé neočkované osoby. Proočkovanost proti ostatním nákazám je stabilně vysoká, překračuje 98 %. Krajská hygienická stanice každoročně provádí administrativní kontrolu proočkovanosti. V roce 2010 byla prováděna kontrola proočkovanosti u dětí, jejichž příjmení začíná písmenem „L“. Bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a to díky dlouhodobé oboustranné dobré spolupráci s dětskými lékaři a podpoře očkování informačním systémem imunizace dětí.

 

 

Zveřejněno: 11.4.2008