KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Epidemiologická situace ve výskytu HIV v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Epidemiologická situace ve výskytu HIV v Moravskoslezském kraji

V souvislosti s nárůstem počtu osob HIV pozitivních a syfilidy, kterou jsme zaznamenali na území Moravskoslezského kraje, chtěli bychom informovat občany o této zhoršující se epidemiologické situaci a především poskytnout informace, kde je možno obrátit se o pomoc ať už v případě podezření na pohlavní nemoc či dát si provést vyšetření na HIV protilátky.

Od r. 1988 k dnešnímu dni, byla na území Moravskoslezského kraje v době první diagnózy zjištěna HIV pozitivita u 68 osob, z toho 6 osob již zemřelo. Z celkového počtu 68 osob tvoří muži 78% a 26 % případů HIV+ bylo stanoveno u cizinců. Nejvíce osob spadá do věkové skupiny 20-44 let, 48% tvoří heterosexuálové, 22% homosexuálové, 9% bisexuálové.

V tomto roce jsme zaznamenali 10 nových HIV+ případů (v loňském roce celkem 8 př.), z toho 9 případů u mužů a 1 případ u ženy. Do věkové skupiny 25-34 let spadá 60% osob, po 2 případy byly zaznamenány ve věkových skupinách 20-24 let a 35-44 let, tj. jedná se o mladé osoby, studenty a osoby v produktivním věku. Pokud jde o sexuální orientaci rovným dílem tj. 1/3. tvoří bisexuálové, heterosexuálové a homosexuálové. Polovinu z celkového počtu nových HIV+ osob představují cizinci. Epidemiologická situace se stává závažnější, jelikož současně se záchytem HIV+ bývají diagnostikovány i jiná pohlavní onemocnění, zejména pak syfilis. Podrobnější informace k syfilidě HIV je možno najít na webových stránkách KHS MSK. V současné době připravujeme zřízení na webových stránkách KHS stránku dotazů a odpovědí k problematice sexuálně přenosných nákaz. U těchto nákaz platí stále zásada, že nejlepší prevencí je dodržování bezpečného sexu a partnerská věrnost.

Zveřejněno: 24.6.2008