KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Očkování

Úvod / Občanům / Očkování

V rámci Evropského vakcinačního týdne, organizovaného Světovou zdravotnickou organizací, který proběhne v době od 24. dubna do 1. května, by chtěla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informovat občany o úspěšnosti očkování proti infekčním nemocem.

Očkování se ze všech preventivních postupů vyplácí v oblasti lidského zdraví nejvíce. Světová zdravotnická organizace usiluje o to, aby očkovací programy byly prioritní. V evropském regionu je 90% dětí očkováno. Ve srovnání se zbytkem světa je to nejvyšší hodnota.

Očkování patří mezi nejefektivnější a nejšíře používané veřejně – zdravotní intervence. Vede ke snížení nemocnosti, předcházení komplikací a také úmrtí na infekční nemoci, také nelze opomenout ekonomický přínos, který přináší finanční úspory z důvodů nižší nemocnosti, snížení pracovní neschopnosti, nižší náklady na léčbu a v neposlední řadě také k nižší absenci rodičů v práci z důvodů ošetřování dětí.

Díky hromadnému povinnému očkování v ČR, které má dlouhodobou tradici, došlo k vymizení řady infekčních onemocnění. V r.1960 vymizela dětská obrna, novorozenecký tetanus a výrazně se snížil počet onemocnění záškrtem a dávivým kašlem. Koncem 60. let byl eliminován záškrt, hromadné očkování dospělých v 80tých letech a přeočkováním v 90tých letech byl eliminován tetanus. Dále zavedením očkování proti spalničkám došlo k jejich významnému snížení a posléze k jejich eliminaci.

O úspěšnosti očkování svědčí i skutečnost, že před zahájením očkování zemřelo ročně v republice 300 z 9000 nemocných záškrtem, 80 z 34 000 nemocných dávivým kašlem, 50 z 50 000 nemocných spalničkami a 50 ze 600 nemocných dětskou obrnou. V současné době je očkováním nákaza buď eliminována a k onemocnění nedochází, jak je to u dětské obrny, u ostatních nákaz jsou hlášena jen onemocnění jednotlivců či v desítkových počtech, avšak k úmrtí nedochází.

V České republice je evidováno cca 145 tisíc infekčních onemocnění ročně. Očkování zřejmě zabrání dalším 150 tisícům onemocnění ročně či 500 úmrtím dětí za rok.

Málokdo si uvědomuje, že stále na světě umírá 2,5 milionů dětí na nemoci, proti kterým se lze účinně chránit očkováním. Na světě chybí očkování pro 27 milionů dětí a negativní dopady nedostatečné imunizace mluví samy za sebe : opětovný výskyt nemocí, které se zdály být pod kontrolou; šíření výskytu specifických onemocnění do zemí, ve kterých byly původně tyto nemoci již eliminovány; stále narůstající počet nemocných, postižených a zemřelých, stejně tak jako závažné břímě pro zdravotnické systémy.

I přesto někteří rodiče tuto účinnou prevenci podceňují a neuvědomují si, že očkování je nejspolehlivější způsob jak ochránit své děti.

Občané mají dále možnosti nechat se naočkovat proti některým infekčním nemocem dle svého rozhodnutí. Například očkování proti žloutence typu A či typu B, klíšťovému zánětu mozku, chřipce atd. Poslední jmenované očkování je často podceňované a opomíjené, přestože na chřipku nebo její komplikace onemocní velká část populace ročně a 2000 osob zemře na chřipku a její komplikace.

Cestování a migrace, volný pohyb zboží a osob v rámci EU vede k možnosti vzniku epidemií zavlečením původců infekčních nákaz, proto je velmi důležité udržet vysoké procento proočkovanosti v populaci, aby nedocházelo ke vzniku infekčních onemocnění.

Zveřejněno: 5.5.2008