KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji

V souvislosti s nárůstem počtů případů onemocnění žloutenkou typu A v České republice, chtěli bychom informovat občany o epidemiologické situaci ve výskytu této infekční nákazy a nejen té, v našem kraji.

V Moravskoslezském kraji jsme do 34. kalendářního týdne 2008 roku zaznamenali 4 případy žloutenky typu A. Všechna 4 onemocnění byla zaznamenána ve věkové skupině osob 15 a více letých, 3 případy byly z okresu Frýdek-Místek a 1 př. z Bruntálska. V loňském roce ve stejném období došlo pouze k 1 případu onemocnění a za celý loňský rok bylo evidováno 7 případů, tj. 0,6 př.onemocnění na 100 tis. obyvatel.

Jak se můžeme chránit před touto nákazou? Jelikož k přenosu nákazy fekálně-orální cestou, tj. hlavně v důsledku nedodržování zásad osobní hygieny, tj. nedostatečného mytí rukou, je nezbytné úzce dodržovat zásady osobní hygieny, tj. důsledné mytí rukou před jídlem, kouřením atd. Nejúčinnější prevenci proti této nákaze je však očkování. Očkování je vhodné nejen pro děti, ale také pro dospělé, vzhledem k tomu, že poslední větší epidemický výskyt žloutenek byl na území ČR zaznamenán v 70.letech minulého století, čímž dorostla populace vnímavá k této nákaze.

Pokud jde o epidemiologickou situaci ve výskytu dávivého kašle, o kterém se v poslední době v mediích značně hovořilo, t.č. tuto situaci hodnotíme jako příznivou. V letošním roce jsme dosud zaznamenali celkem 7 případů , tj. 0,6 př. na 100 tis. onemocnění. Nejvíce onemocnění bylo evidováno ve věkové skupině 5-14 letých dětí. Jak se můžeme chránit proti této nákaze? Proti tomuto onemocnění existuje očkování. Vzhledem k tomu, že onemocnění může velmi závažně probíhat u kojenců, kteří ještě nebyli očkování, proto je velmi důležité, pokud to zdravotní stav kojenců dovoluje, očkovat kojence dle očkovacího schématu schváleného pro očkování děti v ČR, tj. od započatého 13. týdne po narození. V případě dlouhodobého suchého záchvatovitého kašle s vykašláváním hlenu či zvracením , který může trvat 1-2 měsíce i déle je třeba myslet i na případné onemocnění dávivým kašlem a neprodleně vyhledat svého ošetřujícího lékaře. U starších děti se připravuje přeočkování.

V neposlední řadě chtěli bychom informovat o případech klíšťové encefalitidy v našem kraji. V letošním roce, obdobně jako v jiných regionech republiky, jsme zaznamenali nárůst počtu případů klíš´tové encefalitidy. Současně máme hlášeno 16 případ onemocnění, tj. 1,3 př. na 100 tis. obyvatel, což odpovídá 3 násobku počtu případů ve stejném období loňského roku. Všechna onemocnění byla zaznamenána ve věkové skupině 15 a více letých osob. Tradičně nejvíce případů máme hlášeno z Opavska a Bruntálska. Přesto, že proti této nákaze se lze účinně bránit a tak předejit i řadě neurologickým komplikacím, žádna s námi evidovaných nemocných osob nebyla očkována. Chtěli bychom také upozornit, že proti klíšťové encefalitidě by se měly očkovat nejen děti, ale také starší osoby, u kterých právě klíšťová encefalitida mnohem častěji probíhá s komplikacemi.

Zveřejněno: 28.8.2008