KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Preventivní vyšetření plic u rizikových skupin populace

Úvod / Občanům / Preventivní vyšetření plic u rizikových skupin populace

V Moravskoslezském kraji se uskuteční v Havířově dne 9. 11., v Karviné 10. 11. a ve dnech 11. a 12. 11. v Ostravě vyhledávací akce zaměřená na preventivní vyšetření plic u rizikových skupin populace. Po předchozích studiích, které proběhly na území hlavního města Prahy a v Severočeském kraji se k řešení této problematiky přihlásila i Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu, který získal v pořadí třetí prioritu v rámci plnění dvouleté smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace, je zlepšení aktivního vyhledávání nemocných dosud nezjištěnou tuberkulózou u rizikových skupin obyvatelstva.

Jako rizikové skupiny jsou označováni bezdomovci, osoby drogově závislé a sociálně marginální skupiny populace žijící zpravidla na sociální podpoře. Je známé zjištění, že tyto osoby žijí zejména ve velkých aglomeracích (velkoměsta) a v oblastech s tíživou sociálně - ekonomickou situací (velká nezaměstnanost). Tyto osoby žijí mnohdy v nevyhovujícím hygienickém prostředí, nemívají velký zájem o své zdraví a proto velmi špatně spolupracují se zdravotnickými organizacemi.

V určených místech, která sousedí s azylovými domy charitativních organizací, bude v uvedených dnech přistavena mobilní jednotka s rentgenovou technikou a zájemci z výše uvedených skupin obyvatel se mohou podrobit, po předchozím vyplnění dotazníku, snímkování plic. Následně obdrží poukázku na nákup potravin ve výši 100 Kč. Při zjištění chorobných změn budou postižené osoby léčeny.

Na organizaci této akce se spolu s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a jejími územními pracovišti v Karviné a Ostravě podílí Fakultní nemocnice v Ostravě, příslušné magistráty a nestátní charitativní organizace (Armáda spásy, Charita, Slezská diakonie), jejichž pracovníci zajišťují předání informací o chystané akci v příslušných rizikových skupinách, které cíleně osloví. Metodicky zajišťuje projekt Národní jednotka dohledu nad TBC ve Fakultní nemocnici Na Bulovce a mobilní rtg jednotku zapůjči Ministerstvo národní obrany ČR.

Případné bližší informace může poskytnout MUDr. Josef Matuška, odd. epidemiologie, tel: 602 704 158

Zveřejněno: 4.11.2004