KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu žloutenky typu A v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Aktuální epidemiologická situace ve výskytu žloutenky typu A v Moravskoslezském kraji

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací ve výskytu virové hepatitidy typu A (infekční žloutenky) v České republice chceme informovat občany o dalším vývoji této situace v Moravskoslezském kraji.

Od července, kdy se objevily první případy onemocnění v našem kraji, jsme do prvního listopadového týdne zaznamenali celkem 59 případů, tj. 4,7 př. na 100 tis. obyvatel onemocnění žloutenkou typu A. Ve srovnání s předchozími pěti lety se jedná o nejvyšší výskyt žloutenky typu A v MS kraji. Z celkového počtu 59 nemocných tvoří téměř 63% onemocnění u mužů a 37% u žen. Onemocnění žloutenkou typu A, poněkud atypicky ve srovnání s předchozími léty, postihuje osoby v produktivním věku. Nejvíce nemocných spadá do věkové skupiny 35-44 letých osob a dále 15-24 letých. K 11 případům onemocnění došlo v souvislosti s výskytem ve Sviadnově u Frýdku-Místku, 10 případů bylo zaznamenáno v rámci výskytu v rodinách, 2 onemocnění u vězňů, ostatní případy jsou sporadické. Pokud jde o výskyt onemocnění v jednotlivých okresech, tak kromě Opavska, kde k dnešnímu dni nebyl letos zaznamenán ani jeden případ onemocnění žloutenkou, v ostatních okresech máme pouze ojedinělé případy, s výjimkou Frýdecka, které má téměř 75% všech onemocnění v MSK. První případy žloutenky A se vyskytly v lokalitě Sviadnov u stavebních dělníků, kteří pocházeli s Čech a ze Slovenska. Dále se vyskytla ojedinělá onemocnění mezi populací města Frýdku-Místku, kde nebyla prokázána žádná epidemiologická souvislost. K nárůstu v dalších měsících došlo v souvislosti s kontaktním šířením nákazy v rodinách a na pracovišti. V rizikové skupině osob užívajících drogy jsme taktéž zaznamenali 3 případy onemocnění, převážně kontaktního charakteru. Zdroj nákazy, přes rozsáhlá protiepidemická opatření, se nepodařilo objasnit, i když byly provedeny kontroly pracovníky KHS, SVS, SZPI ve stravovacích zařízeních, hypermarketech, bufetech, cukrářských prodejnách, restauracích atd.. V rodinách, kde došlo k výskytu žloutenky A napojených na veřejný vodovod byly vyšetřeny zahradní studny. Zvýšený zdravotnický dozor (dále jen ZZD) v souvislosti s onemocněním žloutenkou typu A byl nařízen v 5 základních školách (3 školy ve Frýdku-Místku, 2 v Ostravě) spolužákům a pedagogům nemocných, a do konce října bylo naočkováno celkem 799 osob, které přišly do kontaktu s nemocným žloutenkou typu A. Ve 3 školách již byl ZZD ukončen a můžeme konstatovat, že nařízená protiepidemická opatření byla účinná a řádně dodržována, a proto nedošlo k dalším novým případům.

Pokud budou občané dodržovat veškerá hygienická opatření, spočívající v důkladné osobní hygieně, především v hygieně rukou, nemělo by docházet k dalšímu výskytu kontaktních onemocnění.

Zveřejněno: 14.11.2008