KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

1. prosinec – Dnem boje proti AIDS

Úvod / Občanům / 1. prosinec – Dnem boje proti AIDS

V Moravskoslezském kraji je za období 20 let, tj.od roku1988-2007 (stav k 30.9.2007), evidováno 54 HIV pozitivních osob, 15 z nich je evidováno ve stádiu onemocnění AIDS. Ročně evidujeme průměrně 2-3 nově pozitivní, avšak v posledních 2 letech pozorujeme jejich nárůst. V letošním roce jsme zaznamenali již 6 nových případů, v roce 2006 jich bylo 5. Nejvíce pozitivních připadá na věkovou skupinu od 25-34 let, tj. 52 % z celkového počtu. Nejstarší osoba měla v době zjištění své HIV pozitivity 67 let. Z celkového počtu 54 případů připadá 10 na cizince, tj. 18,5 %.

Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 25-34 let a představují 49% nakažených. Nejstarší osobě v době zjištění nákazy bylo 67 let, avšak ve své evidenci máme i 3 osoby, u kterých byla HIV pozitivita zjištěna ve věku 15-19 let. Rozdělení podle věku odpovídá celorepublikovému trendu a mezi postiženými je 78,5% mužů a 21,5% žen. Obdobně je tomu i v případě distribuce HIV pozitivity dle sexuální orientace a 36% případů bylo diagnostikováno ve skupině homo a bisexuálně orientovaných osob a 47% heterosexuálů.

V letošním roce máme již hlášeno 17 nových případů, což je nejvíce ve sledovaném období. Z těchto 17 případů je 8 osob homo či bisexuálně orientovaných, u 7 z nich byla současně zjištěna i příjice neboli syfilida, nejmladší osobě bylo 19 let.

Nejvyšší výskyt nových případů HIV+ osob sice zaznamenáváme na Bruntálsku, kde dosahuje 9,2 případů na 100 tis. obyvatel, avšak absolutně se jedná o 9 případů HIV+ osob, dále ve městě Ostrava 29 př.( tj. 8,6 př. na 100 tis.obyvatel), pak na Karvinsku 12 případů, na Frýdecku 11 případů a nejpříznivější situace, tak jako u ostatních pohlavně přenosných nákaz, je na Opavsku, odkud máme hlášeno 6 případů a 3 případy na Novojičínsku.

Vzhledem k tomu, že nejvíce osob se nakazí sexuálním přenosem, nejlepší prevencí je sexuální zdrženlivost, partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk. Přesto, že existuje léčba, která však jen potlačuje klinické projevy nákazy, je tato nemoc v současné době stále nevylečitelná a účinná vakcinace dosud není. Řada osob žije také v domnění, že jich se HIV nemůže týkat, opak je však pravdou. HIV/AIDS je problémem nejen zdravotním, ale i sociálním a ekonomickým a týká se nás všech. Denně se nakazí ve světě cca 7000 osob a téměř 6000 osob každý den na AIDS zemře. Tato čísla jsou alarmující a měli bychom toto mít na zřeteli.

Zveřejněno: 1.12.2008