KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Systém epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Úvod / Občanům / Systém epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovoluji si Vás upozornit, že dnem 1. ledna 2009 vstoupila v platnost Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 473, ze dne 17. prosince 2008, o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce a z ní vyplývající úkoly, mimo jiné hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví, ve smyslu § 4 citované vyhlášky.
Úplná citace vyhlášky [PDF - ].

Zveřejněno: 7.1.2009