KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Virus chřipky

Úvod / Občanům / Virus chřipky

Virus chřipky se dělí na typ A, B a C. Typ C způsobuje jen mírné infekce povětšinou u dětí, proto jej uvádíme pouze pro úplnost a dále jej zmiňovat nebudeme. Typ A je epidemiologicky nejzávažnější a dělíme jej na různé subtypy, u člověka konkrétně na dva: H1N1 a H3N2.

Typ B do subtypů dělen není. Jako dominující epidemický kmen se většinou uplatní pouze jeden ze jmenovaných vyvolavatelů chřipkové infekce u člověka, tj. buď subtyp A(H1N1) nebo subtyp A(H3N2), anebo B. Zbylí dva zástupci pak cirkulují pouze v omezené míře nebo vůbec. Ve výskytu se typy, respektive subtypy chřipkového viru cirkulaci obvykle střídají.

V loňském a v předloňském roce se uplatnil především subtyp A(H1N1) a typ B, proto se logicky vytvořil prostor pro větší rozšíření subtypu A(H3N2). NEJEDNÁ SE TEDY O NOVÝ VIRUS, ALE O ZNÁMÉHO VYVOLAVATELE CHŘIPKOVÉ INFEKCE (Subtyp A(H3N2) se jako vyvolavatel lidských infekcí uplatňuje již 40 let!). Rozšíření subtypu A(H3N2) bylo očekáváno, proto byl tento subtyp zaveden do chřipkových vakcín používaných v této sezóně.

Zveřejněno: 30.1.2009