KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Z odborné činnosti protiepidemického odboru</i>

Úvod / Občanům / Z odborné činnosti protiepidemického odboru</i>

Hotel Atom v Ostravě přivítal v listopadu 2004 značné množství zájemců o seminář, který pro zdravotnický personál okresu Ostrava a přilehlého okolí zajistil protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje /KHS MSK/ se sídlem v Ostravě ve spolupráci s firmou ECOLAB Brno. Náplní semináře bylo seznámení odborné veřejnosti s činností hygienické stanice a novinkami při dozoru ve zdravotnických zařízeních.

Plně obsazený sál s kapacitou cca 400 osob byl informován o struktuře a činnosti jednotlivých odborů KHS MSK po transformaci hygienické služby (MUDr. Irena Martinková, v zastoupení ředitelky KHS). K odborné problematice byly dále poskytnuty informace o nejčastějších zjišťovaných nedostatcích při provádění státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních (MUDr. Ladislava Michálková), zásady nakládání s nebezpečnými odpady v ambulancích včetně seznámení se změnami v legislativě (MUDr.L.Michálková, Ing.Miroslava Rýparová), způsoby desinfekce v ambulantní praxi (Monika Kludková), sterilizační postupy a ověřování účinnosti sterilizačních přístrojů (Ilona Halešová). Na poznatky pracovníků hygienické služby navázal se svými zkušenostmi z praxe výrobce a distribuce dezinfekčních přípravků zástupce firmy ECOLAB Brno Ing.Pavel Táborský.

Zájem o poskytované informace byl značný, o čemž svědčily nejen kladené dotazy, ale zejména i skutečnost, že kapacita sálu nestačila uspokojit veškeré přihlášené zájemce. Pracovníci odboru proto předpokládají zopakování této akce v druhé polovině roku 2005, a to s vazbou na připravovanou novelu vyhlášky č.440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Zveřejněno: 6.1.2005