KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Evropský vakcinační týden

Úvod / Občanům / Evropský vakcinační týden

V rámci právě probíhajícího Evropského vakcinačního týdne, organizovaného Světovou zdravotnickou organizací, by chtěla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informovat občany o možnostech očkování proti infekčním nemocem.

Očkování se ze všech preventivních postupů vyplácí v oblasti lidského zdraví nejvíce, patří mezi nejefektivnější a nejšířeji používané veřejně – zdravotní intervence. Vede ke snížení nemocnosti, předcházení komplikací a také úmrtí na infekční nemoci, také nelze opomenout ekonomický přínos, který přináší finanční úspory z důvodů nižší nemocnosti, snížení pracovní neschopnosti, nižší náklady na léčbu a v neposlední řadě také k nižší absenci rodičů v práci z důvodu ošetřování dětí.

Díky hromadnému povinnému očkování v ČR a dosažení vysoké proočkovanosti dětí v Moravskoslezském kraji, která činila v roce 2007 u vzdušných nákaz jako záškrt, dávivý kašel, spalničky, zarděnky a příušnice 99,2 % a u žloutenky typu B 99,5%, došlo k vymizení řady infekčních onemocnění. V r.1960 vymizela dětská obrna, novorozenecký tetanus a výrazně se snížil počet onemocnění záškrtem a dávivým kašlem. Koncem 60. let byl eliminován záškrt, hromadným očkování dospělých v 80tých letech a přeočkováním v 90tých letech byl eliminován tetanus. Dále zavedením očkování proti spalničkám došlo k jejich významnému snížení a posléze k jejich eliminaci.

I přesto někteří rodiče tuto účinnou prevenci podceňují a neuvědomují si, že očkování je nejspolehlivější způsob, jak ochránit své děti.

Občané mají dále možnosti nechat se naočkovat proti některým infekčním nemocem dle svého rozhodnutí. Například očkování proti žloutence typu A či typu B, klíšťovému zánětu mozku, chřipce atd. Poslední jmenované očkování je často podceňované a opomíjené, přestože na chřipku nebo její komplikace onemocní velká část populace ročně a 2000 osob na chřipku a její komplikace zemře.

V České republice je evidováno cca 145 tisíc infekčních onemocnění ročně, z toho v Moravskoslezském kraji 17 000. Očkování zřejmě zabrání 150 tisícům onemocnění ročně a 500 úmrtím dětí za rok.

Málokdo si uvědomuje, že stále na světě umírá 2,5 milionů dětí na nemoci, proti kterým se lze účinně chránit očkováním. Na světě chybí očkování pro 27 milionů dětí a 40 milionů žen.

Cestování a migrace, volný pohyb zboží a osob v rámci EU vede k možnosti vzniku epidemií, zavlečení původců infekčních nákaz, proto je velmi důležité udržet vysoké procento proočkovanosti v populaci, aby nedocházelo ke vzniku těchto infekčních onemocnění, proti kterým se lze chránit očkováním.

Zveřejněno: 27.4.2009