KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Epidemiologická situace ve výskytu prasečí nebo-li Mexické chřipky na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Epidemiologická situace ve výskytu prasečí nebo-li Mexické chřipky na území Moravskoslezského kraje

Epidemiologická situace ve výskytu prasečí nebo-li Mexické chřipky na území Moravskoslezského kraje je t.č. příznivá. K dnešnímu dni neevidujeme žádný potvrzený případ onemocnění. V současné době je na Infekční klinice FN Ostrava hospitalizována a to z preventivních důvodů 1 osoba, která pobývala na Floridě a u které se objevila po návratu teplota a únava. V souvislosti s výskytem Mexické chřipky ve světě pracovníci KHS Moravskoslezského kraje průběžně informují širokou veřejnost o výskytu této nákazy na webových stránkách KHS MSK na adrese www.khsova.cz a také v médiích. Dále byla zřízená „horká linka“ na tel. čísle 59 51 38 117 pro dotazy k dané problematice a to v době od 7,30-11,00 hod. a zřízena e-mailová adresa pro korespondenci. Zároveň byly poskytnuty informace pro cestovatele, pro zdravotnická zařízení v MS kraji. Neprodleně byla dohodnuta opatření s mezinárodním Letištěm Ostrava a.s. Leoše Janáčka pro případ příletu osoby podezřelé či nemocné Mexickou chřipkou. Byli kontaktování terénní praktičtí lékaři pro děti a dospělé, včetně LSPP se žádostí o sledování a hlášení případných onemocnění či při podezření. Lékařské službě první pomoci byla předána média pro odběry biologického materiálu na virologická vyšetření.Byl zintenzivněn systém epidemiologické, virologické a veterinární bdělosti, tj. mimo jiné bylo opět zavedeno sledování akutních respiračních onemocnění na pohotovostech v kraji. Proběhlo jednání všech odpovědných subjektů na Krajském úřadu MSK, včetně aktualizace pandemického plánu.

Jelikož Mexická chřipka patří k nákazám šířícím se vzduchem, tj. kapénkami během kýchání, kašlání, infekce se může do organismu dostat i spojivkou je nezbytné dodržovat základní hygienické zásady jako je časté mytí rukou, při kašli zakrývat ústa kapesníkem, v případě rýmy používat jednorázové kapesníky a po použití je neprodleně vyhodit. Cestovatelé ze zemí s výskytem této nákazy by měli sledovat svůj zdravotní stav a v případě potíží kontaktovat svého lékaře, nejlépe telefonicky, který případně nemocného navštíví doma, event. navštíví LSPP či infekční oddělení. V případě potíží je důležité omezit na minimum kontakt s ostatními osobami.Podrobné pokyny pro případ domácí izolace se připravují a budou zveřejněny na webových stránkách KHS MSK.

Zveřejněno: 30.4.2009