KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pokyn hlavního hygienika ČR k očkování osob poskytujících humanitární pomoc…

Úvod / Občanům / Pokyn hlavního hygienika ČR k očkování osob poskytujících humanitární pomoc…

S odvoláním na bod III usnesení č. 1/05 materiálu pro schůzi vlády ČR č.j. 144521/2005 - Asie "Aktivity ČR v souvislosti s živelní katastrofou v Asii" je vydáván níže uvedený pokyn hlavního hygienika ČR k očkování osob poskytujících humanitární pomoc a osob podílejících se na obnově a rekonstrukci postižených oblastí s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Pokyn hlavního hygienika ČR k očkování osob poskytujících humanitární pomoc a osob podílejících se na obnově a rekonstrukci postižených oblastí s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Osoby, které poskytují humanitární pomoc a osoby, které se podílejí na obnově a rekonstrukci přírodní katastrofou postižených oblastí (pobřežní oblasti na jihu, severu a východě Srí Lanky, ostrov Sumatra (provincie Aceh), pobřežní oblasti na jihu a východě Indie, Andamanské a Nicobarské ostrovy, provincie Phang-Nga, ostrovy Phuket, Phi Phi a Krabi v Thajsku, severozápadní státy Malajsie, Maledivy, jižní pobřeží Myanmaru) se před výjezdem do těchto míst očkují proti

 • hepatitidě typu A
 • břišnímu tyfu
 • choleře a ETEC (enterotoxigenním kmenům E. coli)
 • hepatitidě typu B

Rovněž je třeba před výjezdem z ČR zkontrolovat platnost očkování proti tetanu a v případě potřeby revakcinovat.

Před výjezdem na východní pobřeží Somálska, Tanzanie a Keni se důrazně doporučuje očkování také proti žluté zimnici. Toto očkování je zároveň vyžadováno v některých postižených zemích jižní a jihovýchodní Asie, pokud se do těchto zemí přijíždí z oblastí, kde se žlutá zimnice vyskytuje (tj. z určitých oblastí Afriky a Jižní a Střední Ameriky).

S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci v postižených oblastech a časové rezervě do odletu*) je třeba zvážit očkování proti japonské encefalitidě, eventuelně i dalším onemocněním (vzteklina, dětská obrna).

Vedle očkování je třeba, aby u osob, které poskytují humanitární pomoc a u osob, které se podílejí na obnově a rekonstrukci přírodní katastrofou postižených oblastí (s výjimkou Malediv), byla zajištěna specifická i nespecifická (tj. expoziční) antimalarická profylaxe.

Výše uvedená očkování se provádí podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění jako tzv. očkování před cestou do zahraničí. Dle § 47 odst. 4 a příl. 1 výše uvedeného zákona očkování před cestou do zahraničí mohou provádět tato zdravotnická zařízení:

 • Zdravotní ústavy
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika geografické medicíny, Praha
 • Ústřední vojenský zdravotní ústav
 • Zdravotnický ústav speciálních služeb Ministerstva vnitra
 • Infekční oddělení fakultních nemocnic, nemocnice v Českých Budějovicích a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
 • Poradny pro očkování a cestovní medicínu při infekčních odděleních nemocnic
 • Oddělení a kliniky nemocí z povolání nebo pracovního lékařství
 • Centrum cestovní mediciny, Praha.

Očkování před cestou do zahraničí hradí příslušná fyzická či právnická osoba.

*) očkování proti hepatitidě typu A a břišnímu tyfu jednou dávkou lze provést simultánně v jeden den, případně společně s revakcinací tetanickým toxoidem. Očkování proti hepatitidě typu B vyžaduje více dávek v určitém časovém odstupu.

10.1.2005
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR

Zveřejněno: 17.1.2005