KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Prevence nádorových onemocnění

Úvod / Občanům / Prevence nádorových onemocnění

Mnoho nádorů může být vyléčeno, jestliže jsou včas zjištěny. Čísla jsou neúprosná. V Moravskoslezském kraji onemocnělo v roce 2006 rakovinou 8,3 tisíc obyvatel a zemřelo 3,3 tisíc obyvatel. V témže roce onemocnělo v ČR rakovinou 72 tisíc obyvatel a zemřelo 28 tisíc lidí. S nemocí žije 387 000 lidí, z nich zhruba deset procent je bez další léčby, většina ale potřebuje trvalou péči.. O tom, kolik z nich má naději na vyléčení, rozhoduje čas, kdy přicházejí k lékaři.

Podle statistických údajů je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen v České republice zhoubný nádor prsu. Incidence, tedy počet nově hlášených případů na 100 000 obyvatel za rok, má stoupající tendenci. Mortalita, tedy počet úmrtí v důsledku zhoubného nádoru prsu na 100 000 obyvatel za rok, stagnuje. To znamená, že díky zavedení pravidelného vyšetřování žen a lepších léčebných možností umírá méně žen, které onemocněly zhoubným nádorem prsu. Incidence u nás nepatří ve srovnání s jinými ekonomicky vyspělými státy k nejvyšším. V MS kraji v roce 2006 onemocnělo 710 žen.

Čím menší je nádor v době jeho objevení, tím větší je šance na úspěšné vyléčení. Součástí prevence zhoubného nádoru prsu by mělo být i samovyšetřování. U nádorů prsu žen je zřejmý příznivý vliv včasné diagnostiky tohoto onemocnění. Pokud je nádor včas diagnostikován, přežívá téměř 90 % pacientek. Pokud je však nádor diagnostikován pozdě, přežívá cca jedna čtvrtina pacientek. Celkově se smrtnost od roku 1990 snížila z cca 50 % na současných cca 35 %.

Karcinom prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním mužů u nás, incidence vzrůstá s věkem, před čtyřicátým rokem života se jedná o vzácné, ojedinělé případy, mezi 40 - 50 lety je výskyt nízký, s postupnou akcelerací po "padesátce". V rámci odborného urologického vyšetření je prostata vyšetřena pohmatem přes konečník a ultrazvukem. V MS kraji v roce 2006 onemocnělo 555 mužů. Rovněž u nádorů prostaty je zřejmý příznivý vliv včasné diagnostiky tohoto onemocnění. Pokud je nádor včas diagnostikován, přežívá více než 80 % pacientů. Pokud je však nádor diagnostikován pozdě, přežívá cca jedna třetina pacientů. Celkově se smrtnost od roku 1990 snížila z cca 60 % na současných cca 30 %.

V závěru uvádíme doporučení Světové zdravotnické organizace k prevenci všech nádorových onemocnění, tak zvané „Desatero pro život“.

  1. Často jezte čerstvé ovoce a zeleninu a obiloviny, neboť obsahují ochrannou vlákninu
  2. Vyvarujte se vzniku nadváhy a omezte spotřebu tučných jídel
  3. Mírněte se v konzumaci alkoholických nápojů
  4. Nekuřte - kuřáci, přestaňte co nejdříve a nekuřte v přítomnosti druhých
  5. Vyhýbejte se nadměrnému slunění
  6. Dodržujte zdravotní a bezpečnostní pokyny, zejména při práci zahrnující výrobu a manipulaci s látkami, které mohou způsobit rakovinu
  7. Navštivte lékaře, objevíte-li kdekoliv na těle bulku, pozorujete změny pigmentového znaménka nebo zjistíte krvácení bez známé příčiny
  8. Navštivte lékaře, máte-li přetrvávající potíže, jako kašel, chrapot, nepravidelnou stolici nebo jestliže hubnete bez známé příčiny
  9. Choďte pravidelně na gynekologické prohlídky a žádejte vyšetření stěru z děložního hrdla
  10. Kontrolujte si pravidelně prsy a nechte si po dosažení 45 let pravidelně dělat mamografii

Zveřejněno: 8.6.2009