KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výskyt chřipky Pandemic A(H1N1) v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Výskyt chřipky Pandemic A(H1N1) v Moravskoslezském kraji

K dnešnímu dni bylo v Moravskoslezském kraji v souvislosti s možným onemocněním chřipkou Pandemic A(H1N1) vyšetřeno 21 osob, z nichž se převážná část vracela z oblastí s výskytem této nákazy, zejména z USA, u 2 byla nákaza laboratorně potvrzena.

Dne 1.7.2009 v odpoledních hodinách byl Národní referenční laboratoří pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze potvrzen 11. a 12. případ infekce virem pandemic (H1N1) 2009 v ČR a jedná se o partnery (22 letá žena a 26 letý muž), kteří v době od 14. do 28. 6. pobývali na soukromé návštěvě u rodiny v USA a to v Bostonu, čtvrť Lawrence. U muže se první chřipkové příznaky projevily již před odletem z USA, u ženy během leteckého návratu. Do Prahy přiletěli 29.6. a po návratu do místa bydliště vyhledali následujícího dne ráno lékařské ošetření v ambulanci Infekční kliniky FN v Ostravě, kde byl proveden odběr biologického materiálu. Vzhledem k relativně mírnému průběhu onemocnění byli ponecháni v domácí izolaci s nasazením antivirotické léčby. V současné době probíhá epidemiologické šetření s cílem vyhledat spolucestující z letadla ( +3/-3 řady), kterým do ČR tyto osoby přiletěly.

Zveřejněno: 2.7.2009