KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Motivované vyhledávání nemocných TBC

Úvod / Občanům / Motivované vyhledávání nemocných TBC

Na podzim roku 2004 byl realizován projekt motivovaného vyhledávání nemocných TBC u rizikových skupin obyvatelstva. Koordinátorem studie byla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje a na její realizaci se významně podíleli pracovníci Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě, Národní jednotky dohledu nad TBC FN Praha - Bulovka, magistrátů příslušných měst a charitativních organizací (Armáda spásy, Charita, Slezská diakonie).

V rámci motivovaného vyšetřování bezdomovců a jiných sociálně slabých skupin obyvatelstva v mobilní rtg vyšetřovně - autobusu Mobix za účelem vyhledávání tuberkulózy, které proběhlo 9.11.2004 v Havířově, 10.11.2004 v Karviné a 11. a 12.11.2004 v Ostravě, byly s jednotlivými vyšetřovanými vyplňovány dotazníky s otázkami na zdravotní stav a socioekonomické poměry. Vyšetřeno bylo celkem 279 osob, z toho 68 v Havířově, 89 v Karviné a 122 v Ostravě.

Z 279 vyšetřených osob, zejména bezdomovců, byl u 17 zjištěn patologický nález nesvědčící však pravděpodobně o aktivním tuberkulózním procesu. Z těchto 17 osob bylo 14 vyhledáno a podrobily se dalšímu odbornému vyšetření na plicních odděleních příslušných nemocnic, avšak onemocnění tuberkulózou nebylo u nich zjištěno. Zbývající 3 se nepodařilo vyhledat, neboť se jednalo o náhodné účastníky akce bez pravidelného pobytu v azylových zařízeních.

V rámci dotazníkové akce bylo zjištěno, že mezi vyšetřovanými byly nejvíce zastoupeny osoby ve věku 41 - 50 let (36,6 %) a osoby ve věku 31-40 let (24%). Z celkem vyšetřených 279 osob byly ženy zastoupeny 6,8 %, muži 93,2 %. Z hlediska rodinného stavu byla více než polovina osob svobodných - 51,6%, rozvedených 41,9%, ženatých 3,9% a 2,5% ovdovělých. Analýza údajů o vzdělání ukázala, že největší část vyšetřených - 65 % má ukončeno jen základní vzdělání, 32 % středoškolské a 3% vysokoškolské. Výsledky této akce vypovídají v základních pohledech o životě takzvaných bezdomovců, z nichž většina (52%) využívá azylových zařízení, která jim zabezpečují uspokojování bazálních potřeb.

Zveřejněno: 7.3.2005