KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Borrelióza – riziko nákazy v Komenského sadech

Úvod / Občanům / Borrelióza – riziko nákazy v Komenského sadech

Již před nástupem teplejšího letního období, které je spojené s častějším pobytem občanů Ostravy v oddychových a rekreačních zónách města, požádala Krajská hygienická stanice MS kraje odborné pracovníky Zdravotního ústavu v Ostravě o vlajkování klíšťat v areálu Komenského sadů, který je občany hojně navštěvován a to s cílem posouzení míry rizika nákazy borreliózou, jejíž přenašečem jsou zejména infikovaná klíšťata.

Sběr klíšťat byl proveden za optimálního počasí – bezvětří, slunečno po předchozím dešťovém období, při aktuální teplotě přes 20 st. C. Celkový záchyt klíšťat nebyl kvantitativně nijak výrazný a taktéž nález infikovaných klíšťat nebyl neobvykle vysoký. Klíšťata nebyla zachycena na travnatých i nezastíněných plochách, taktéž na vegetaci protipovodňového valu, avšak vyskytla se pouze v některých hustých, většinou neprůchodných skupinách dřevin.

Celkově se Komenského sady z hlediska možností získání klíštěte a tím i možné nákazy Borreliemi jeví jako relativně bezpečné, jediné riziko spočívá v kontaktu s křovinatými porosty, kde však návštěvníci běžně nepobývají. Potenciální riziko hrozí chovatelům psů při případném odstraňování jejich klíšťat a při potřísnění se jejich krví.

V letošním roce bylo dosud v kraji hlášeno 126 onemocnění, což je o 14 méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Nejvíce případů bylo zaznamenáno mezi dospělými – 109 onemocnění.

Zveřejněno: 27.7.2009