KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Léto – vyšší výskyt akutních průjmových onemocnění

Úvod / Občanům / Léto – vyšší výskyt akutních průjmových onemocnění

K největším rizikům infekčních onemocnění, spojovaných s obdobím léta, patří akutní průjmová onemocnění. Vzhledem k přenosu nákazy, který se zpravidla uskuteční požitím kontaminovaných potravin či pitím závadné vody, patří k závažným zejména ty potraviny, které dále nepodléhají tepelné úpravě jako jsou měkké salámy, tlačenky, sekaná, játrovky, paštiky a jiné masové výrobky, mléčné, lahůdkářské a cukrářské výrobky pokud nejsou v prodejní síti uchovávány předepsaným způsobem, tj. v chladících či mrazících zařízeních.

V Moravskoslezském kraji došlo v měsíci červenci oproti předchozími měsíci k navýšení počtu hlášených onemocnění salmonelózou z 80 na 209 onemocnění. Nejčastějším původcem onemocnění byla S. enteritidis – 185 onemocnění (88,5%), v 9 případech onemocnění způsobila S. typhimurium (4,3%) a zbývající onemocnění byla vyvolána 9 různými sérotypy salmonel. Počet hlášených onemocnění kampylobakteriózou se prakticky nezměnil z 559 případů hlášených v minulém měsíci na 589. Nebyl zaznamenán hromadný výskyt, převážně se jednalo o sporadická onemocnění, ojediněle o menší rodinné výskyty. V měsících červnu a červenci bylo evidováno 8 onemocnění bacilární úplavicí, převážná část těchto onemocnění byla dovezena z rekreačních pobytů v zahraničí.

Jedním ze způsobů, jak předcházet riziku vzniku průjmových onemocnění je dodržování "10 zlatých pravidel" doporučovaných Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě:

  • Vybírat při nákupech takové potraviny, u nichž je předpoklad, že jsou nezávadné ( vzhled, kvalita, vhodné skladování, garanční lhůta apod. ).
  • Zabezpečit dokonalé provaření a propečení potravin.
  • Zkonzumovat stravu bezodkladně po uvaření.
  • Uchovávat potraviny buď v teplém stavu nad 60 st.C, nebo studeném při teplotě nižší než 10 st.C.
  • Důkladně ohřívat již jednou uvařené potraviny před opětovnou konzumací.
  • Zabránit styku mezi syrovými a již uvařenými potravinami.
  • Umývat si ruce před začátkem přípravy potravin a po jakémkoli přerušení, zvláště po použití WC.
  • Udržovat všechno kuchyňské nádobí v bezvadné čistotě.
  • Ochraňovat potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty.
  • Používat k přípravě potravin pitnou vodu.

Lidé by si měli uvědomit, že se těmito zásadami mají řídit i za letních rekreačních pobytů a vyvarovat se konzumaci nedostatečně tepelně zpracovaných pokrmů a k pití užívat jen pitnou vodu, případně pít jen originálně balené nápoje. Tím se vyvarují případným zdravotním potížím.

V případě rekreace je možnost onemocnění infekcí minimalizována tím, když rekreační pobyt probíhá v zařízeních s dobrým hygienickým standardem. Obtížnější situace může nastat za rekreačního pobytu v chatkách, kempech či stanování ve volné přírodě provázená mnohdy poklesem hygienické úrovně. Vzhledem k tomu, že tyto pobyty jsou často spojeny s individuální přípravou stravy je nutné, aby všechny suroviny a potraviny byly pořizovány s možností kontroly jejich vzhledu, kvality, doby použitelnosti, vhodného skladování apod. a ty, určené k tepelné úpravě, byly dostatečně provařeny, propečeny či jinak vhodně tepelně upraveny. Důsledné dodržování zásady osobní hygieny, spočívající zejména v častém mytí rukou, hlavně po použití WC a při přípravě stravy, je samozřejmostí pro předcházení rizika průjmových onemocnění. Také je nezbytný vhodný způsob skladování potravin a jejich ochrana před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty.

Zveřejněno: 20.8.2009