KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Protiepidemická opatření u infekční žloutenky typu A a typu E

Úvod / Občanům / Protiepidemická opatření u infekční žloutenky typu A a typu E

Základní informace o žloutence typu A a typu E
 • Akutní onemocnění charakterizované:
  • chřipkovými příznaky, teplotou, bolestmi břicha, kloubů, nechutenstvím, zvracením, sežloutnutím kůže, očí, tmavou močí a světlou stolicí
  • onemocnění někdy může probíhat lehce nebo i bez příznaků.
 • Onemocnění se zpravidla projeví typ A za 14-50 dnů (typ E za 15-64 dní) od kontaktu s nemocnou osobou.
 • Zdrojem nákazy je nemocný člověk.
 • Infekce se do organizmu dostává ústy.
 • Šíří se "špinavýma rukama", potravinami, vodou.
 • Původce onemocnění je vylučován stolicí nemocného.
 • Infekce se snadno přenáší na všechny předměty znečištěnýma rukama, se kterými nemocný přichází do styku, jako jsou kliky u dveří, vodovodní kohoutky, ručníky, ruce jiných osob nebo kontaminované potraviny.
Prevence při výskytu infekční žloutenky
 1. Omezit kontakt s dalšími osobami (návštěvy příbuzných, sousedů, diskoték, koupališť atd.).
 2. Úzkostlivě dodržovat osobní hygienu, zvláště čistotu rukou, zejména po použití WC a před každým jídlem.
 3. Dodržovat správné hygienické návyky při přípravě potravin, které se tepelně nezpracovávají (zelenina, ovoce, salámy, uzeniny).
 4. Provádět dezinfekci všech znečištěných ploch, předmětů, prádla, klik a WC, včetně rukou.
 5. Očkování.
 6. Při výskytu onemocnění provádět dezinfekci rukou, povrchů, podlah a hygienického zařízení (WC, vany, umývadla) denně dezinfekčními prostředky v koncentraci dle doporučení výrobce.

Zveřejněno: 26.11.2003