KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

1. prosinec – Den boje proti AIDS

Úvod / Občanům / 1. prosinec – Den boje proti AIDS

1.prosinec je vyhlášen WHO (SZO) jako světový den boje proti AIDS. U příležitosti tohoto dne se koná celá řada akcí, jejichž cílem je informovat širokou veřejnost o této problematice, informovat o infekci, která je velkým problémem veřejného zdravotnictví a také problémem sociálním a ekonomickým a týká se nás všech. HIV infekce postihuje zejména osoby ve věku 25 – 44 let a k nárůstu případů dochází zejména ve střední a východní Evropě. Mezi 25 státy EU a EFTA, které poskytují data k HIV od roku 2000, stoupl počet nových HIV infekcí z 4,4/100 000 a rok 2000 (absolutně 14 483 případů) na 4,9/100 000 a rok 2007 (absolutně 19 435 případů).

A jak jsme na tom v Moravskoslezském kraji?

V MSK jsou data o HIV+ osobách evidována od roku 1988. Za toto období bylo evidováno 86 případů HIV+ osob, z toho 12 osob již zemřelo. Do roku 2007 byly průměrně ročně zaznamenány 2 – 3 případy, maximálně 7 případů. K výraznému nárůstu došlo však v roce 2008, kdy bylo evidováno 18 nových případů. Letos t.č. evidujeme případů 15.

Nejvíce případů zaznamenáváme ve věkové skupině 25-34 letých osob a pokud jde o rozdělení podle pohlaví, 81% HIV+ tvoří muži a 19% ženy, což odpovídá i celorepublikové distribuci dle pohlaví a také věku. Dvě z HIV+ žen porodily, v současné době lze říci, že u obou dětí byla infekce vyloučena. Jedna z žen již na AIDS v loňském roce podlehla. V posledních dvou letech u nově diagnostikovaných převažují muži mající sex s muži (dále jen MSM). V tomto roce z počtu 15 nových případů je 73,3% případů u gayů.

Od loňského roku pozorujeme také nárůst koinfekcí, tj. HIV infekce a syfilidy a to zejména u MSM. Zpravidla HIV nákaza je zjištěna druhotně a to v rámci stanovení syfilidy neboli příjice.

Pokud jde o rozložení dle sexuální orientace, 44% případů je u heterosexuálně orientovaných osob, 40% u bisexuálů a homosexuálů, 16% osob sexuální orientaci neuvedlo.

Nejvíce případů evidujeme dosud v okrese Ostrava, 11,8/100 000 obyvatel (40 případů), následuje Bruntálsko 9,2/100 000 obyvatel (9 případů) a Frýdecko-Místecko 6,6/100 000 obyvatel (14 případů), kde počet případů byl zatížen i případy HIV+ u cizinců vyšetřovaných v rámci vstupní preventivní prohlídky v UT Vyšní Lhoty.

Je třeba pamatovat, že i přes farmakologickou léčbu, která se stále zdokonaluje a zkvalitňuje život nemocným AIDS, stále se jedná o nemoc nevyléčitelnou, proti které neexistuje očkování a nejlepší strategií v boji proti AIDS je prevence.

Zveřejněno: 30.11.2009