KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Onemocnění vyvolaná meningokoky

Úvod / Občanům / Onemocnění vyvolaná meningokoky

Vzhledem k rostoucím obavám veřejnosti z onemocnění vyvolaných meningokoky poskytujeme několik základních informací k této problematice.

Původcem těchto onemocnění jsou bakterie, Neisseria meningitidis, mezi nimiž rozlišujeme několik skupin a v našich podmínkách se nejvíce uplatňují původci ze skupiny B a C. Meningokok, jak je tento původce obecně nazýván, se nevyskytuje vzácně a je prokázáno, že se může nalézat na sliznicích dýchacích cest až u 10% zcela zdravých osob, aniž by působil jakékoli zdravotní potíže. U těchto osob hovoříme o nosičství.

K přenosu nákazy dochází pouze mezi lidmi a nejčastějším zdrojem jsou osoby s bezpříznakovým nosičstvím. Nejvíce postiženými bývají děti předškolního věku, dospívající mládež a starší osoby oslabené jinou základní chorobou. K přenosu nákazy dochází vzdušnou cestou, nejčastěji při úzkém kontaktu kašlem, kýcháním, líbáním. Mimo lidský organismus přežívá meningokok jen velmi krátkou dobu.

Po překonání obranných mechanizmů člověka, které jsou mnohdy ovlivněny jinými faktory, jako je stres, velká fyzická námaha, pobyt v nevětraných prostorách s větším počtem lidí, jiným onemocněním snižujícím obranyschopnost organismu apod., může meningokok vyvolat onemocnění s řadou klinických obrazů, od "banálních" infekcí dýchacích cest až po závažná a život ohrožující onemocnění, která ale vzniknou jen ve vzácných případech.

Závažné meningokokové onemocnění nejčastěji probíhá jako zánět mozkových blan, vzácněji jako celkové horečnaté onemocnění se sepsí či toxickým šokem, někdy s velmi rychlým a těžkým průběhem. Závažným klinickým příznakem je přítomnost známek krvácení do kůže od drobných skvrnek až po rozsáhlé splývající plochy. Horečnatá onemocnění, zpravidla déle trvající, která neovlivní adekvátní léčba a zejména přítomnost výše uvedených varovných příznaků je důvodem pro neodkladné lékařské ošetření, protože včas a cíleně podaná antibiotika mohou další průběh onemocnění výrazně ovlivnit, případně zabránit dalšímu zhoršení stavu.

Obdobně jako v jiných krajích dochází k onemocněním i v našem kraji a průměrný počet nemocných se závažnou formou meningokokové nákazy představuje 8 postižených osob ročně.

Nejvhodnější prevencí meningokových nákaz je očkování, které je možné za úhradu a informaci o této možnosti poskytnou zájemcům příslušní ošetřující lékaři. V současné době jsou v ČR k dispozici vakcíny chránící proti meningokokům skupiny A a C, očkovací látka proti meningokokům skupiny B dosud není vyrobena.

Zveřejněno: 11.4.2005