KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

AIDS, HIV

Úvod / Občanům / AIDS, HIV

V Moravskoslezském kraji bylo v letech 1988 - 2009 evidováno 86 případů HIV pozitivních osob, z nichž již 13 zemřelo. Průměrně byly ročně evidovány 2 - 3 případy, v roce 2008 to však bylo již 17 a v roce 2009 16 nových případů HIV+ v MSK, což je nejvyšší výskyt v posledních dvou letech za sledované 21 leté období. V ČR je evidováno 1344 případů HIV (zemřelo 156 osob).

Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 25 - 34 let a představují 53,5% nakažených. Nejstarší osobě v době zjištění nákazy bylo 67 let, avšak ve své evidenci máme i 3 osoby, u kterých byla HIV pozitivita zjištěna ve věku 15 - 19 let. Rozdělení podle věku odpovídá celorepublikovému trendu a mezi postiženými je 81% mužů a 19% žen. Obdobně je tomu i v případě rozdělení HIV pozitivity dle sexuální orientace, 40 % (rok 2009 – 9 osob tj. 56% ) případů bylo diagnostikováno ve skupině homo a bisexuálně orientovaných osob a 44 % (rok 2009 – 5 osob tj. 31%) heterosexuálů. U 2 z nich byla současně v roce 2009 diagnostikována příjice neboli syfilis.

V roce 2009 bylo nejvíce případů nově evidováno v Ostravě, tj. 10, dále na Frýdecku 3, na Karvinsku 2 a na Opavsku 1 případ. V letošním roce k 31.3.2010 evidujeme již 4 nové případy HIV pozitivních osob. Všechny případy tvoří muži ve věku 26-41 let, z toho 1 cizinec. 3 z nich byli homosexuálně orientováni a u jednoho z nich byla prokázána současně i nákaza syfilidou.

Vzhledem k tomu, že nejvíce osob se nakazí sexuálním přenosem, nejlepší prevencí je dodržování zásad bezpečného sexuálního života (sexuální zdrženlivost, partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk). Současná dostupná léčba potlačuje klinické projevy nákazy, avšak nemoc je v současné době stále nevyléčitelná a účinná vakcinace dosud není. Řada osob také žije v domnění, že jich se HIV nemůže týkat, opak je však pravdou. HIV/AIDS je problémem nejen zdravotním, ale i sociálním a ekonomickým a týká se nás všech. Denně se nakazí ve světě cca 7000 osob a téměř 6000 osob každý den na AIDS zemře. Tato čísla jsou alarmující a měli bychom toto mít na zřeteli.

Osoby, které mají pochybnosti o možné nákaze v důsledku nechráněného pohlavního styku, náhodného sexuálního kontaktu s neznámou osobou apod., mají možnost se dát bezplatně anonymně vyšetřit každý čtvrtek v poradně ČSAP, která funguje v prostorách Infekční kliniky FN Ostrava v době od 15,00 - 17,00 hod. Laboratorní test stanoví, zda v odebraném vzorku krve jsou přítomny protilátky proti HIV. Tyto protilátky se v krvi dají laboratorně prokázat až po určité době, většinou za 2 – 3 měsíce po nákaze, tzn. že na laboratorní test by se měla dostavit osoba nejdříve za 2 měsíce po rizikovém sexuálním kontaktu a do té doby abstinovat nebo používat ochranu při sexuálním styku.

Zveřejněno: 14.4.2010