KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Protiepidemická opatření u bacilární úplavice

Úvod / Občanům / Protiepidemická opatření u bacilární úplavice

Základní informace o bacilární úplavici
 • Akutní průjmové onemocnění charakterizované:
  • bolestmi a křečemi břicha, zvýšenou teplotou až horečkou, průjmem často s příměsí hlenu, někdy i krve
  • onemocnění může probíhat lehce, tj. i bez průjmu
 • Onemocnění se může projevit za 1-5 dnů po nákaze
 • Zdrojem nákazy je nemocný člověk
 • Infekce se do organizmu dostává ústy
 • Šíří se "špinavýma rukama", kontaminovanými potravinami nebo vodou
 • Původce onemocnění je vylučován stolicí nemocného
 • Infekce se snadno přenáší znečištěnýma rukama na všechny předměty, se kterými ruce nemocného přicházejí do styku, jako jsou kliky u dveří, vodovodní kohoutky, ručníky, ruce jiných osob nebo kontaminované potraviny.
Prevence při výskytu bacilární úplavice
 1. Omezit kontakt s dalšími osobami (návštěvy příbuzných, sousedů, diskoték, koupališť, atd.)
 2. Úzkostlivě dodržovat osobní hygienu, zvláště čistotu rukou, zejména po použití WC a před každým jídlem.
 3. Dodržovat správné hygienické návyky při přípravě potravin, které se tepelně nezpracovávají (zelenina, ovoce, salámy, uzeniny).
 4. Provádět dezinfekci všech znečištěných ploch, předmětů, prádla, klik a WC, včetně rukou.
 5. Ochrana před mouchami a jiným hmyzem včetně odstraňovaní odpadků (hubení, síta do oken, poklopy na nádoby).
Důležité informace:
 • děti z rodin, kde se vyskytlo onemocnění bacilární úplavicí mohou docházet do předškolních a školních zařízení až po 2-3 negativních vyšetřeních stolice
 • v případě onemocnění bacilární úplavicí potravináře, není možno dočasně provádět tuto činnost.
 • při výskytu onemocnění provádět dezinfekci rukou, povrchů, podlah a hygienického zařízení (WC, vany, umývadla) denně dezinfekčními prostředky v koncentraci dle doporučení výrobce.

Zveřejněno: 26.11.2003