KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Prevence infekčních onemocnění při povodních

Úvod / Občanům / Prevence infekčních onemocnění při povodních

V souvislosti s povodněmi dochází v některých oblastech ke kontaminaci prostředí, vody i potravin a současně s tím i ke snížení dostupnosti hygieny.

Při práci v zatopených prostorách (např. sklepy) jsou osoby vystaveny riziku infekce leptospirózy. Jedná se o onemocnění, kdy původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží, např. oděrkami, záděry. Onemocnění probíhá pod obrazem dvoufázové horečky 39 až 40 °C, třesavky a zimnice, projevují se bolesti svalstva (hlavně šíjové a lýtkové). Toto onemocnění může být provázené i žloutenkou, vyrážkou a zvracením. Proto je nutno při práci používat holínky a gumové rukavice a po skončení prací veškerý zasažený povrh těla důkladně omýt a dle možností desinfikovat!

Mezi další onemocnění, ke kterým může dojít v souvislosti s povodněmi, jsou průjmová onemocnění (např. salmonelóza, bacilární úplavice) a žloutenka typu A. Tato onemocnění mohou vzniknout požitím kontaminované vody nebo potravin. Bezpečné jsou prakticky jen potraviny ve vodotěsném uzavřeném balení (konzervy, vakuované potraviny), které musíme před otevřením desinfikovat na povrchu, ostatní (neuzavřené) potraviny je nutno zlikvidovat !!!

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží vyhledejte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopených oblastech.

Zveřejněno: 17.5.2010