KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Klíšťový zánět mozku

Úvod / Občanům / Klíšťový zánět mozku

Obdobně jako v minulých letech lze očekávat, že s nástupem teplejšího období dojde v kraji k onemocněním klíšťovým zánětem mozku.

Virový zánět mozku přenášený klíšťaty se sice jen u malé části osob infikovaných tímto virem projeví horečnatým onemocněním s příznaky zánětlivého postižení mozku, avšak přesto bylo v kraji v posledních 5 letech zaznamenáno 251 onemocnění, což představuje roční průměr 50 nemocných. V roce 2009 bylo v kraji hlášeno 39 případů onemocnění, z nichž 31 bylo onemocnění dospělé osoby.

Nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou dospělé osoby, u nichž nejčastěji dochází k rozvoji příznaků svědčících o zánětlivém poškození mozku, mnohdy s dlouhodobými či trvalými následky a podíl nemocných dospělých představuje 86% z celkového počtu nemocných. Méně často onemocní školní děti (11,2%) a jen výjimečně předškolní děti (2,8%).

Tato nákaza je řazena k onemocněním s přírodní ohniskovostí a výskyt infikovaných klíšťat se v posledních letech posunul i do vyšších poloh než bylo dosud udávaných obvyklých 700 metrů nadmořské výšky.

Oblast Beskyd patří k relativně bezpečné oblasti, kde dosud nebylo zaznamenáno závažné ohnisko klíšťové encefalitidy. K rizikovým oblastem s možností přisátí infikovaných klíšťat patří v kraji zejména lokality na Opavsku a Bruntálsku. K významným ohniskům klíšťového zánětu mozku patří v ČR např. Jižní Čechy a také riziko nákazy nelze podceňovat za pobytu v zahraničí. protože riziko nákazy hrozí v Evropě zejména v Rakousku, Bavorsku, Maďarsku, pobaltských státech a Slovinsku.

V letošním roce bude KHS MSK se sídlem v Ostravě ve spolupráci se ZÚ v Ostravě provádět průzkum v rekreačně využívaných lokalitách na Opavsku a Bruntálsku. Bude prováděn odchyt klíšťat a jejich vyšetření na přítomnost viru klíšťové encefalitidy. Průzkum bude prováděn jednak v lokalitách, kde se v minulosti opakovaně vyskytovala onemocnění ( například v Krnově na Cvilíně a Ježníku), budou však zkoumány i lokality, které jsou v posledních letech hojně využívány k rekreaci, například přírodní koupaliště, štěrkovna Hlučín, údolí řeky Moravice na Opavsku nebo oblast přehrady Slezská Harta na Bruntálsku. Cílem akce je zmapování výskytu klíšťat v oblasti a posouzení případného zdravotního rizika pro návštěvníky. Na základě hlášených případů onemocnění v posledních letech se zdá, že dochází k rozšiřování oblastí s výskytem infikovaných klíšťat v celé České republice. Nárůst počtu onemocnění je však zřejmě způsoben i rozšířením nových volnočasových aktivit, jako je agroturistika, využívání cyklostezek a podobně. Informace získané tímto průzkumem pomohou upřesnit rozsah ohnisek a umožní informovat veřejnost o možném riziku pobytu v jednotlivých rekreačních lokalitách.

Jedním z nejúčinnějších opatření v prevenci tohoto onemocnění je očkování, které spočívá v aplikaci 3 dávek základního očkování a následných přeočkováních po 3 – 4 letech. K dalším preventivním opatřením, která snižují riziko klíšťové encefalitidy, patří užívání vhodného oděvu světlé barvy s dlouhými rukávy a nohavicemi při vycházkách do přírody, které sice klíšťata neodpuzuje, ale umožní lépe klíšťata na oděvu nalézt před jejich přisátím. Nelze opomenout také užívání repelentních přípravků a obnovu postřiku dle doporučení výrobce a také bezprostřední kontrolu těla po návratu a neprodlené odstranění klíšťat.

Zveřejněno: 23.6.2010