KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

B20 - B24 AIDS, HIV

Úvod / Občanům / B20 - B24 AIDS, HIV

V Moravskoslezském kraji bylo od roku 1988 do června 2010 evidováno celkem 96 případů HIV pozitivních osob, z nichž již 14 zemřelo. Do roku 2007 byly v kraji evidovány průměrně ročně 2 - 3 případy, avšak v roce 2008 to však bylo již 17 případů a obdobná situace nastala i v loňském roce, kdy bylo zjištěno 16 nově pozitivních osob. Za sledované 23 leté období se jedná o výrazná nárůst těchto onemocnění v těchto 2 letech. A jaká je situace v letošním roce?

Za první pololetí zaznamenáváme již 10 nových případů, z toho 9 tvoří infekce u mužů. Alarmující je skutečnost, že 2 případy se vyskytly již ve věkové skupině 20-24 letých a 60% postižených jsou homosexuálně orientováni muži. Obdobně jako v minulých letech u této rizikové skupiny z hlediska přenosu nákazy zaznamenáváme současně i příjici. Pokud jde o výskyt nákazy dle místa bydliště letos nejvyšší incidence je v okrese Opava (1,7 př. na 100 tis. obyv., a následně v okrese Ostrava a Frýdek-Místek (0,9 př. na 100 tis. obyv.). Letos evidujeme 1 případ úmrtí v souvislosti s AIDS. Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 25 - 34 let a představují 53% nakažených. Nejstarší osobě v letošním roce v době zjištění nákazy bylo 63 let a nejmladší 20 let.

Vzhledem k tomu, že se blíží období prázdnin a řada osob podléhá kouzlu dovolených a nezávazných prázdninových známostí, připomínáme, že HIV infekce není infekci, která se vyskytuje jen v daleké Africe, ale že se může týkat i nás. Právě po prázdninách , tj. v období září a října pozorujeme nárůst nově zjištěných nákaz a obdobně jako důsledek bujarých oslav konce roku, se situace opakuje v únoru a březnu. Nejvíce osob se během roku nakazí sexuálním přenosem, proto nejlepší prevencí je dodržování zásad bezpečného sexuálního života (sexuální zdrženlivost, partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk). Existují i jiná rizika, k nimž patří např. sdílení společných jehel a stříkaček při injekční aplikaci drog.

Současná dostupná léčba potlačuje klinické projevy nákazy, avšak nemoc je v současné době stále nevyléčitelná a účinná vakcinace dosud není. Řada osob také žije v domnění, že jich se HIV nemůže týkat, opak je však pravdou. HIV/AIDS je problémem nejen zdravotním, ale i sociálním a ekonomickým a týká se nás všech. Letošní čísla jsou alarmující a měli bychom toto mít na zřeteli. Osoby, které nemají odvahu, nebo se zdráhají navštívit svého obvodního lékaře za účelem testování na HIV protilátky, mají možnost v našem kraji se testovat anonymně a bezplatně v poradně České společnosti AIDS pomoc, která je v provozu každý čtvrtek od 15-17 hod. v prostorách příjmové ambulance Infekční kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. V tomto roce služeb poradny využilo celkem 156 osob, u 2 z nich byla prokázána nákaza HIV a 67% klientů tvořili muži.

Zveřejněno: 29.6.2010