KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace pro cestovatele - Západonilská horečka

Úvod / Občanům / Informace pro cestovatele - Západonilská horečka

V souvislosti s trvající turistickou sezónou informujeme občany o výskytu Západonilské horečky v Řecku a o možnostech prevence před tímto onemocněním.

Řecké Národní centrum pro kontrolu a prevenci infekčních nemocí ohlásilo počátkem srpna 2010 laboratorní průkaz nákazy virem West Nile, původce západonilské horečky, u 11 obyvatel z oblasti střední Makedonie na severu země. Všichni postižení byli hospitalizováni s příznaky zánětu mozkových plen nebo zánětu mozku. Nejvyšší počet případů byl evidován u osob ve věkové skupině 70-79 let. V současné době , tj. k 23.8.2010, je již evidováno 99 laboratorně potvrzených případů, z toho 8 úmrtí.

Původcem západonilské horečky je virus nazvaný West Nile Virus (WNV) podle lokality v Ugandě, kde byl poprvé izolován v roce 1937.

Vnímavost k nákaze je všeobecná, zvyšuje se však u osob nad 50 let věku, je vyšší u mužů a při poruchách imunity.

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 3-15 dní, úmrtnost u pacientů s těžkými průběhy je 3-15 %. Předpokládá se, že imunita po překonáni nákazy WNV má celoživotní trvání, nicméně byl prokázán postupný pokles titru ochranných protilátek. Naprostá většina nákaz WNV (kolem 80 %) probíhá bezpříznakově, k manifestnímu průběhu dochází asi jen u 20% infikovaných osob. U manifestních forem je častější mírný průběh, který se vyznačuje teplotami, bolestmi hlavy a svalů, malátností, zvětšením mízních uzlin a vyrážkou. U méně než 1 % postižených dochází k poškození centrálního nervového systému – k zánětu mozkových blan či mozku. Pouze vzácně je pozorováno postižení jiných orgánů v podobě zánětu jater, slinivky břišní a srdečního svalu.

Diagnostika WNV. Sérologický průkaz infekce WNV v ČR provádí Národní referenční laboratoř pro arboviry Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Pokud jde o vyšší výskyt nákazy WNV u lidí v Evropě během posledních dvou let, byla onemocnění zjištěna v Maďarsku a Itálii, v ČR byly hlášeny pouze 2 případy nákazy WNV, a to jako importovaná onemocnění v r. 2007 v souvislosti s pobytem v Tanzánii a na Kypru.

Popisovaná epidemiologická situace je dávána do souvislosti s letošními vydatnými srážkami v období, které se jindy v Řecku vyznačuje nejmenší frekvencí dešťů během celého roku. Toto, společně s vysokými teplotami, vytváří velice příznivé podmínky pro množení komárů.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a výskytu nákazy WNV se nyní započalo s vyšetřováním komárů z oblasti výskytu lidských případů onemocnění a připravuje se taktéž vyšetřování koní a ptáků.

Zveřejněno: 27.8.2010