KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Bacilární úplavice

Úvod / Občanům / Bacilární úplavice

Léto je obdobím každoročně zvýšeného výskytu infekčních průjmových onemocnění. Mezi nejzávažnější onemocnění z této skupiny nákaz patří bacilární úplavice.

Od začátku roku jsme dosud v kraji zaznamenali 37 onemocnění bacilární úplavicí, což je dvojnásobek počtu onemocnění hlášených ve stejném období loňského roku a ve velké míře se jedná o rodinné výskyty s postižením více členů rodin ( 38% ), což potvrzuje vyšší riziko kontaktního šíření této nákazy. Závažnou je skutečnost, že z uvedených 37 případů bylo 33 zaznamenáno v průběhu měsíce srpna.

Možnost nákazy hrozí nejen při rekreačních pobytech v tuzemsku, ale hlavně při pobytu na zahraniční rekreaci spojenou s konzumací místních specialit či pitím nebalených nápojů.

Závažnost bacilární úplavice spočívá nejen v jejím mnohdy těžkém klinickém průběhu provázeném horečnatými průjmy, kolikovitými bolestmi břicha s častým nutkáním na stolici, která mívá příměs hlenu či krve, ale také horším průběhem u dětí a u osob se sníženou odolností, k nimž patří zejména senioři a také v možném rychlém odvodnění organismu v důsledku častých průjmů. Bacilární úplavice je typická nemoc „špinavých rukou“ a k nákaze dochází často přímým kontaktem s nemocným nebo kontaminovanými předměty při opomíjení hygienických návyků jako je časté a důkladné mytí rukou. K nákaze může také dojít požitím kontaminovaných potravin či vody a zdrojem nákazy je vždy člověk vylučující choroboplodné zárodky vyvolávající toto onemocnění a to hlavně v akutní fázi nemoci.

S počátkem školního roku, po období prázdnin, roste také riziko možného zavlečení nákazy do předškolních či školních zařízení. Z toho důvodu by rodiče dětí, které mají průjmové potíže, neměli tyto posílat do kolektivu bez souhlasu ošetřujícího lékaře, protože bacilární úplavice může u některých probíhat s mírnými klinickými příznaky.

Zveřejněno: 27.8.2010