KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Světový den boje proti AIDS

Úvod / Občanům / Světový den boje proti AIDS

1.prosinec je vyhlášen WHO (SZO) jako světový den boje proti AIDS. U příležitosti tohoto dne se koná celá řada akcí, jejichž cílem je informovat širokou veřejnost o této problematice, informovat o infekci, která je velkým problémem veřejného zdravotnictví a také problémem sociálním a ekonomickým a týká se nás všech. Virus HIV se šíří pandemicky z kontinentu na kontinent. Do roku 2009 žilo na zemi 33.3 mln infikovaných osob, z toho 2.5 mln dětí mladších 15 let. V témže roce přibylo nově infikovaných 2.6 mln osob a 1.8 mln zemřelo. HIV infekce postihuje zejména osoby ve věku 25 – 44 let a k nárůstu případů dochází zejména ve střední a východní Evropě. Stoupající trend je zaznamenáván i v České republice.

V MSK jsou data o HIV+ osobách evidována od roku 1988. Za toto období bylo evidováno 101 případů HIV+ osob, z toho 14 osob již zemřelo. K výraznému nárůstu došlo však v roce 2008, kdy bylo evidováno 18 nových případů. V roce 2009 to bylo 16 případů. Letos t.č. evidujeme případů 15.

Nejvíce případů zaznamenáváme ve věkové skupině 25-34 letých osob a pokud jde o rozdělení podle pohlaví, 82% HIV+ tvoří muži a 18% ženy, což odpovídá i celorepublikové distribuci dle pohlaví a také věku. V posledních dvou letech u nově diagnostikovaných převažují muži mající sex s muži (dále jen MSM). V tomto roce, z počtu 15 nových případů, 40% tvořily případy u MSM.

Pokud jde o rozložení dle sexuální orientace, 42% případů je u heterosexuálně orientovaných osob, 40% u bisexuálů a homosexuálů, 15% osob sexuální orientaci neuvedlo.

Nejvíce případů evidujeme dosud v okrese Ostrava, 14,0/100 000 obyvatel (47 případů).

Následuje Bruntálsko, 9,2/100 000 obyvatel (9 případů) a Frýdecko-Místecko, 7,6/100 000 obyvatel (16 případů).

Pro zájemce o anonymní a bezplatné vyšetření na HIV protilátky funguje v prostorách infekční kliniky FN Ostrava a to vždy ve čtvrtky od 15-17 hod. poradna ČSAP. Tato poradna je v provozu od října loňského roku, jejíž služby využilo za tuto dobu 400 osob, z toho byly zjištěny 2 HIV pozitivní osoby a následně aktivně vyhledány jejich 2 kontakty, u kterých byla nákaza taktéž prokázána.

V rámci mezinárodního dne boje proti HIV/AIDS vyjede již po druhé do ulic Ostravy „TRAMVAJ PROTI AIDS“. Tramvaj vyjede 1.12. ve 12 hod. ze zastávky Výstaviště směr Ostrava-Poruba přes Mariánské náměstí na konečnou Vřesinská a v 16 hod. svůj provoz ukončí. Tento společný projekt dopravního podniku Ostrava a.s. a české společnosti AIDS pomoc o.s. má připomenout široké veřejnosti, že „ AIDS není mrtvý“ a HIV pozitivních v naší společnosti stále přibývá. V tramvaji budou přítomní také lékaři – infektolog FN Ostrava a epidemiolog Krajské hygienické stanice, kteří budou odpovídat zájemcům na dotazy, budou rozdávány informační materiály atd. Je třeba pamatovat, že i přes farmakologickou léčbu, která se stále zdokonaluje a zkvalitňuje život nemocným AIDS, stále se jedná o nemoc nevyléčitelnou, proti které neexistuje očkování a nejlepší strategií v boji proti AIDS je prevence.

Zveřejněno: 30.11.2010