KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Epidemiologická situace v MS kraji v 1. pololetí 2005

Úvod / Občanům / Epidemiologická situace v MS kraji v 1. pololetí 2005

Respirační onemocnění:

Chřipková epidemie v kraji trvala od 6. do 11. kalendářního týdne a nejvyšší nemocnost jsme zaznamenali v 8. kal. týdnu, tj. koncem února, kdy onemocnělo necelých 4 000 osob ze 100 000 obyvatel kraje. V tomto týdnu bylo v kraji postiženo přibližně 47 000 osob. Epidemii vyvolal virus chřipky A, avšak výrazně se na ní také podílel virus chřipky B. V následujících týdnech se nemocnost ustálila na hodnotách běžných v mimoepidemickém období.

Průjmová onemocnění:

Ve srovnání s 1. pololetím loňského roku došlo letos ke zvýšenému výskytu akutních průjmových onemocnění (APO) vyvolaných zejména salmonelami, ale hlavně bakterií campylobacter, která vyvolává obdobné klinické potíže. Dosud jsme zaznamenali 1 020 případů salmonelózy, což je o 17% více než v loňském roce, avšak nárůst kampylobakterióz, kterých bylo hlášeno 2158, je ještě vyšší – 35%. K závažnému hromadnému výskytu nedošlo, jedná se o ojedinělá onemocnění, případně menší rodinné výskyty. K výraznému zvýšení nemocnosti APO došlo v posledních týdnech a souvisí jednak s teplejším obdobím a s ním spojeným častějším rožněním a grilováním masa a masných výrobků v přírodě, nedodržováním chladových podmínek pro bezpečné uchovávání zejména rizikových surovin a potravin, ke kterým patří maso, vejce a z nich připravovaná strava, cukrářské a lahůdkářské výrobky apod.

V posledních týdnech také přibývá osob, které se nakazily, případně již onemocněly za pobytu na zahraniční dovolené. Jedná se zejména o bacilární úplavici a nejčastěji postiženými jsou osoby pobývající v Egyptě. Při pobytu v cizině, hlavně v Africe a Asii, je nutné, aby rekreanti konzumovali jen dostatečně tepelně zpracované pokrmy, k pití užívali balené vody, nejlépe sycené kysličníkem uhličitým, k mytí ovoce používali nezávadnou vodu.

Infekční žloutenky:

Výskyt infekčního zánětu jater se ve srovnání s loňským rokem nijak významně nezměnil, avšak mezi postiženými hlavně nemocnými infekční žloutenkou typu C, je stále vysoký podíl osob užívajících injekčně drogy, což je hlavní cesta přenosu této nákazy.

Infekční onemocnění centrálního nervového systému:

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k významnějšímu zvýšení zánětů mozkových blan, který mnohdy provází jiná banální onemocnění jako jsou epidemický zánět příušnic, virózy aj. Tato onemocnění zpravidla končí úzdravou.

Koncem měsíce června jsme zaznamenali 1. případ potvrzeného onemocnění klíšťovou encefalitidou u muže z Ostravy, který udával přisátí klíšťat v oblasti Luhačovic. Lze předpokládat, že v souvislosti s obdobím dovolených a častějšími pobyty rekreantů v oblastech s výskytem infikovaných klíšťat bude těchto onemocnění přibývat. Důležitou prevencí u tohoto onemocnění je nošení vhodného oděvu pro pobyt v lese, bezprostřední kontrola těla po návratu z přírody a co nejrychlejší odstranění klíštěte, včetně důkladné dezinfekce místa přisátí, zejména jodovými přípravky.

U ostatních sledovaných nákaz nedošlo v 1. pololetí roku 2005 k mimořádné situaci.

Zveřejněno: 15.7.2005