KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Drogová epidemiologie – výsledky monitorování v MSK za rok 2010

Úvod / Občanům / Drogová epidemiologie – výsledky monitorování v MSK za rok 2010

Hygienická služba zajišťuje od 1.1.1995 sběr a zpracování informací o uživatelích drog, kteří prvně v životě požádali o léčebnou, poradenskou či sociální službu v některém z tzv. léčebně/kontaktních center dále (L/K centra), což jsou zdravotnická i nezdravotnická zařízení, poskytující tyto služby.

Od 1.1.2002 byl tento Drogový informační systém (DIS) provozovaný Hygienickou službou rozšířen také o informace o klientech-žadatelích o léčbu – uživatelích drog a gamblerech/patologických hráčích/, kteří jsou v L/K centrech v dlouhodobém či opakovaném léčení.

V roce 2010 bylo celkem evidováno 36L/K center, z toho 23 hlásilo alespoň jednoho klienta a 13 center nehlásilo žádného klienta.

V roce 2010 bylo celkem hlášeno 455 nových žadatelů o léčbu – uživatelů drog ze 6 okresů Moravskoslezského kraje a znamená to pokles o 5,4% oproti loňskému roku.

Incidence hráčství (gambling) v roce 2010 činila 5,5 případů na 100 000 obyvatel. Nejvíce případů bylo hlášeno z Opavska a Ostravska.

Hráčství se vyskytuje nejvíce mezi muži, v roce 2010 přibylo 364 mužů/59,6 na 100 000 obyvatel/ a a 91 žen/ 14,3 na 100 000 obyvatel/ závislých na hráčství.

Z celkového počtu nových žadatelů o léčbu – uživatelů drog v roce 2010 je 92,5% (421případů) ve věku 15-39 let. 3 uživatelé jsou mladší 15 let(0,6%) a 51 je starších 40 let(11,2%). Z 80% jsou zastoupeni muži a z 20% ženy.

Oblíbenost drog je závislá na věku uživatele. V MS kraji je nejvíce zneužívanou drogou v nižších věkových skupinách marihuana: do 19 let 19,3%, nadále je pervitin nejvíce zneužíván ve věkové skupině od 15 do 39 let 49,4%, následuje marihuana s 29,2% a ostatní.

Jako základní droga převažuje pervitin s injekční aplikací/168 případů=37% z celkového počtu a převažují muži/134=29%/ nad ženami/34=7,5%/. Nezanedbatelný je počet aplikace této drogy čicháním/muži 48;ženy 9. Následuje kouření marihuany/muži 113 a ženy 25/ a injekční aplikace a kouření heroinu.

V roce 2010 převládalo v MS kraji u nových žadatelů o léčbu – uživatelů drog základní vzdělání s počtem 262 což je 57,6% z celkového počtu. U patologický hráčů převládá střední vzdělání bez maturity s počtem 32 což je 47,0% z celkového počtu.

Dále spadá do drogové epidemiologie hlášení intoxikací, což je otrava v souvislosti s užíváním nelegálních návykových látek. V MS kraji bylo celkem hlášeno v roce 2010 245 intoxikací, což je 19,6 případů na 100 000 obyvatel. Největší počet 157 je opět hlášen v okrese Opava, což souvisí s umístěním psychiatrické léčebny v tomto okrese.

Zveřejněno: 24.3.2011