KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

HIV nákaza v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / HIV nákaza v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji bylo v letech 1988 - 2010 evidováno 109 případů HIV pozitivních osob, z nichž již 14 zemřelo. Průměrně byly ročně evidovány 2 - 3 případy, v roce 2009 to však bylo již 16 a v roce 2010 23 nových případů HIV+ v MSK, což je nejvyšší výskyt v posledních dvou letech za sledované 22leté období. V ČR je evidováno 1 522 případů HIV (zemřelo 169 osob).

Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 25 - 34 let a představují 52,3 % nakažených. Nejstarší osobě v době zjištění nákazy bylo 67 let, avšak ve své evidenci máme i 3 osoby, u kterých byla HIV pozitivita zjištěna ve věku 15 - 19 let. Rozdělení podle věku odpovídá celorepublikovému trendu a mezi postiženými je 83,5 % mužů a 16,5 % žen. Obdobně je tomu i v případě rozdělení HIV pozitivity dle sexuální orientace, 42,2% (rok 2010 – 12 osob tj. 52,2% ) případů bylo diagnostikováno ve skupině homo a bisexuálně orientovaných osob a 40,4 % (rok 2010 – 5 osob tj. 22 %) heterosexuálů. U 4 z nich byla současně v roce 2010 diagnostikována příjice neboli syfilis.

V roce 2010 bylo nejvíce případů nově evidováno v Ostravě, tj. 12, dále na Opavsku 5, na Karvinsku 3, na Frýdecku 2 a na Novojičínsku 1 případ.

Vzhledem k tomu, že nejvíce osob se nakazí sexuálním přenosem, nejlepší prevencí je dodržování zásad bezpečného sexuálního života (sexuální zdrženlivost, partnerská věrnost a chráněný pohlavní styk). Současná dostupná léčba potlačuje klinické projevy nákazy, avšak nemoc je v současné době stále nevyléčitelná a účinná vakcinace dosud není. Řada osob také žije v domnění, že jich se HIV nemůže týkat, opak je však pravdou. HIV/AIDS je problémem nejen zdravotním, ale i sociálním a ekonomickým a týká se nás všech. Denně se nakazí ve světě cca 7000 osob a téměř 6000 osob každý den na AIDS zemře. Tato čísla jsou alarmující a měli bychom toto mít na zřeteli.

Zveřejněno: 29.3.2011