KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Spalničky v Evropě

Úvod / Občanům / Spalničky v Evropě

Epidemie spalniček se šíří mezi zeměmi WHO Evropského regionu a do dalších částí světa. K12.4.2011 hlásí výskyt spalniček celkem 24 zemí Regionu.

Zavlečení spalniček z epidemie ve Francii

Francie hlásí zatím největší epidemii spalniček, v období ledna a února 2011 bylo oficiálně hlášeno 3 749 případů, z toho 8 lidí bylo postiženo i neurologickými komplikacemi a 1 osoba zemřela na spalničkovou pneumonii. V rámci národního imunizačního systému jsou zaváděna opatření k očkování dětí v průběhu epidemie, a to od věku 9 měsíců, v souladu s doporučeními WHO pro spalničkové epidemie, a nabízí očkování neočkovaným a neúplně očkovaným osobám starším 9 měsíců.

V rámci epidemiologického šetření byla v r. 2011 provedena genotypizace viru, která prokázala, že spalničkový virus byl z Francie zavlečen do Dánska, Německa, Itálie, Rumunska, Ruské federace a Belgie. K dnešnímu dni, tj. k 15.4.11 je takový susp. případ i v ČR.

Belgie v letošním roce zatím hlásí 100 případů onemocnění spalničkami. Virus primárně postihuje děti mladší 1 roku (a tedy neimunizované) a studenty antropologických škol, kteří nejsou očkováni z přesvědčení.

Epidemie v celém Evropském regionu

Epidemie spalniček také pokračuje v Andalusii ve Španělsku, kde bylo t.č. hlášeno více než 400 případů během prvních 2 měsíců roku 2011. Pravidelná hlášení ze Srbska, Turecka a Makedonie jen potvrzují, že se onemocnění dále šíří.

WHO/EUROPE naléhá na členské státy, aby jednaly

Virus spalniček se šíří velmi snadno a rychle a v důsledku toho budou epidemie pravděpodobně pokračovat, dokud tady budou lidé, kteří nejsou očkování nebo očkovaní včas podle standardních očkovacích schémat. Spalničky zůstávají jednou z hlavních příčin úmrtí dětí mezi malými dětmi celosvětově navzdory tomu, že je dostupná účinná očkovací látka.

V září 2010 zasedání WHO pro Evropský region přijalo rezoluci na eliminaci spalniček a zarděnek v Evropském regionu do roku 2015. Je třeba v rámci členských států přijmout taková opatření, aby došlo k zastavení této nákladné a smrtelné epidemie.

K prevenci dalšího exportu a importu spalniček, jak uvnitř tak mimo Region, by se zdravotnické autority členských států měly zasadit za podporu očkování před cestováním a za dostupnost vakcíny pro cestovatele.

Neméně důležité je včasné šetření jednotlivých případů, včetně sběru a vyšetřování vzorků a hlášení všech případů do WHO/EUROPE.

Zdroj: volný překlad článku
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/news2/news/2011/5/measles-outbreaks-across-europe-show-no-sign-of-slowing

Zveřejněno: 14.4.2011