KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výskyt průjmových onemocnění způsobených bakterií Escherichia coli v Německu

Úvod / Občanům / Výskyt průjmových onemocnění způsobených bakterií Escherichia coli v Německu

Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo prostřednictvím systému rychlého varování Evropské unie informováno o hromadném výskytu průjmových onemocnění způsobených toxinem produkovaným bakterií Escherichia coli (shigatoxin produkující Escherichia coli, zkratka STEC) v Spolkové republice Německo.

V době od druhého květnového týdne 2011 do dnešních dní je v zemi hlášeno kolem 140 případů onemocnění způsobenými STEC, z nichž některá probíhají pod klinickým obrazem hemolyticko uremického syndromu (HUS) a další se vyznačují krvavými průjmy. Ve většině případů onemocněly dospělé osoby, ojediněle jsou hlášeny i případy postižení u dětí školního věku. Doposud jsou hlášena 2 úmrtí a není vyloučeno, že nových případů onemocnění bude i nadále přibývat, neboť doposud není znám zdroj nákazy.

Podle geografické lokalizace jsou nejvíce postiženy severní spolkové země Německa, avšak sporadické případy byly evidovány taktéž v jiných spolkových zemích.

Klinický průběh HUS si vyžádal vysoký počet hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, několik pacientů muselo být dialyzováno a stav některých z nich je vážný. Současně dostupné informace naznačují, že k nákaze STEC došlo po konzumaci kontaminovaných potravin. Šetření hromadného výskytu je prováděno odborníky z Institutu Roberta Kocha v Berlíně a místními orgány ochrany veřejného zdraví. Vehikulum, ani zdroj infekce nejsou dosud známy, nebyla prokázána souvislost nákazy s požitím syrového mléka nebo nedostatečně tepelně upraveného masa.

V návaznosti na zprávu z Německa oznámilo Švédsko výskyt několika případů onemocnění vyvolaných STEC u skupiny švédských cestujících, kteří pobývali v Německu v době mezi 7. – 10. květnem 2011.

Pokud jde o opatření, veřejnost byla o epidemii informována a je doporučováno, aby osoby s krvavým průjmem navštívily neprodleně svého lékaře.

Bakterie STEC patří k mikroorganizmům, které mají potenciál pro vyvolání těžkých střevních a systémových onemocnění u lidí. Z celkového počtu kolem 250 odlišných druhů bakterie Escherichia coli může více než 100 z nich vyvolat onemocnění člověka. K přenosu STEC na člověka dochází nejčastěji v souvislosti s konzumací kontaminovaných potravin a vody, kontaktem s nakaženými zvířaty a při úzkém kontaktu s infikovanými osobami (nejčastěji v rodině nebo v předškolních zařízeních pro děti). Zkušenosti z předcházející epidemií ve světě ukazují, že k nákaze může nejčastěji dojít po požití kontaminovaného nepasterizovaného mléka a sýrů, nedostatečně tepelně upraveného hovězího masa a různých produktů v syrovém stavu (klíčky, špenát, salát). Například nedávná epidemie onemocnění způsobených nákazou určitým typem STEC, která proběhla v USA a v Kanadě, vznikla v souvislosti s konzumací kontaminovaných vlašských ořechů. Nezanedbatelná je také skutečnost, že některá zvířata, jako například kočky nebo někteří přežvýkavci mohou být zdrojem nákazy pro člověka, přičemž k přenosu nákazy ze zvířete, které nejeví známky onemocnění, dochází prostřednictvím zvířecích fekálií.

K nákaze STEC postačuje poměrně nízký počet bakterií, které proniknou do těla člověka. Inkubační doba (doba od proniknutí bakterie do těla člověka do vzniku projevů nemoci) činí u onemocnění vyvolaných STEC 3 až 8 dní. Následuje rozvoj projevů akutní gastroenteritidy s mírně zvýšenými teplotami a občasným zvracením. Ve většině případů je typickým projevem nemoci mírný průjem s krví ve stolici a u většiny postižených dochází k ústupu nemoci během 5 až 7 dní. Průběh onemocnění vyvolaných STEC je závislý na řadě faktorů, mezi které patří především vlastnosti bakterie, zdravotní stav postižené osoby (nákaza představuje vyšší riziko zdravotního postižení u osob s oslabeným zdravotním stavem) a věk nemocného (riziko těžšího průběhu je u dětí pod 5 let věku). Pokud nákaza STEC probíhá pod klinickým obrazem HUS, jde o následek poškození cévních stěn, obzvláště v ledvinách. Zdravotní stav nemocné osoby se tak může zhoršovat, na kůži se mohou objevit prokrvácená místa, může dojít k akutnímu selhání ledvin, rozvoji chudokrevnosti, rozpadu červených krvinek s následným vznikem žloutenky, poruchám vnitřního prostředí a někdy až k úmrtí.

V prevenci nákazy bakterií STEC hraje nejdůležitější úlohu dodržování zásad zvýšeného hygienického standardu, s důrazem na mytí rukou během dne, po použití toalet a především před jídlem. Neméně důležité je dodržování hygienických zásad při přípravě jídel, kdy je třeba zaměřit se hlavně na pečlivé omytí syrové zeleniny a ovoce a důsledné dodržování zásad pro tepelnou úpravu pokrmů.

Vzhledem k četným dotazům veřejnosti na případné omezení cestování do Spolkové republiky Německo v souvislosti s komentovanou situací, Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu se stanoviskem Světové zdravotnické organizace v současné době nespatřuje důvody k jakýmkoliv omezením. Zvýšená pozornost by výše uvedeným preventivním opatřením měla být věnována u osob s celkově oslabeným zdravotním stavem a rodičů malých dětí.

Zveřejněno: 26.5.2011