KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace pro provozovatele veřejného stravování

Úvod / Občanům / Informace pro provozovatele veřejného stravování

Jak založit bistro/kavárnu/cukrárnu/restauraci/pizzerii…? - [PDF - 191.61 kB]


Oznamovací povinnost provozovatelů stravovacích služeb

Dle § 23 odst. 5 zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb,) provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tj. krajské hygienické stanici):

  • • den zahájení činnosti (nejpozději v den jejího zahájení)
  • • předmět a rozsah činnosti
  • • umístění provozoven
  • • významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti (nejpozději v den této změny)
  • • den ukončení provozu stravovací služby

Právnická osoba uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu, fyzická osoba oprávněná k podnikání uvede obchodní firmu a bydliště.

Vzor ohlášení zahájení/ukončení činnosti - stravovací služba - [PDF - 70.43 kB], [DOC - 37 kB]


  • Vyplněný formulář zašlete Krajské hygienické stanici prostřednictvím datové schránky nebo předejte podatelně kteréhokoliv územního pracoviště KHS MSK.