KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Protikorupční opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Úvod / O nás / Boj proti korupci

Při realizaci protikorupčních opatření v rámci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) je použito Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 - Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, Akčních plánů boje s korupcí a dalších materiálů stanovených Vládou ČR. KHS MSK, jako povinný subjekt, dále postupuje v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon č. 171/2023 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb. byl zaveden tzv. vnitřní oznamovací systém pro přijímání a vyřizování oznámení o porušení zákona.

  1. Opatření související se zavedením vnitřního oznamovacího systému v Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
  2. Služební předpis KHS MSK č. SME 014/2023 Interní protikorupční program
  3. Etické jednání zaměstnanců KHS MSK (Etický kodex) je řešeno: Služební předpis KHS MSK č. SME 011/2022 Etický kodex
  4. Služební předpis KHS MSK č. OSP012/2023 postup po oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Schránka pro písemná podání je umístěna před vstupem do budovy v sídle organizace, elektronická podání je možno zasílat na adresu: oznameni@khsova.cz

  1. Informace o externích poradcích a externích poradních orgánech
  2. Další informace k boji proti korupci naleznete také na stránkách Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí www.korupce.cz
  3. Metodika k aplikaci zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
  4. Možnost podat oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/)