Nahrávám...

Aktuality - archív

Úvod / Aktuality - archív


Informace pro zaměstnance [PDF]

15. 4. 2004
Očkování školních dětí proti poliomyelitidě v květnu 2004

13. 4. 2004


Na základě četných dotazů k novelizaci vyhlášky č.439/2000 Sb. v platném znění, bylo požádáno MZ ČR o výklad k § 5 odst.2 o postupu při očkování školních dětí proti poliomyelitidě v letošním roce, jehož výklad zní…Průjmová onemocnění

23. 3. 2004


Blíží se období jara a léta a s ním spojené oteplení. Toto období je provázeno nejen zlepšující se náladou lidí, ale zpravidla také s nárůstem průjmových onemocnění, který bývá nejvyšší v letních měsících. Důvodem jsou lepší klimatické podmínky pro pomnožení bakterií v rizikových potravinách při jejich nevhodném uskladnění a nesprávném technologickém zpracování při přípravě stravy, např. při grilování a jiném tepelném zpracování kuřat a jiných druhů mas v přírodě, ale i v domácnostech a provozech veřejného stravování. O sezonalitě výskytu akutních průjmových onemocnění svědčí i ten fakt, že se výskyt salmonelóz za 4čtyřměsíční období od července do října roku 2003 podílel v kraji na více než 50% všech průjmových onemocnění hlášených za celý rok…Výskyt akutních respiračních onemocnění

23. 3. 2004


Epidemiologická situace byla v prvních týdnech loňského roku charakterizována trvale narůstající nemocností akutními respiračními infekcemi, která kulminovala v 7. a 8. kalendářním týdnu. V té době bylo týdně postiženo více než 4000 osob ze 100 000 obyvatel, což představuje přibližně 55 000 nemocných v kraji za 1 týden…Jak na vši?

16. 3. 2004


V poslední době přibývá stížností na výskyt vší v dětské populaci. Mnohdy rodiče uvádějí, že provedou všechna doporučená opatření, ale po čase je dítě opět zavšivené, protože si přineslo nákazu ze školního kolektivu. Chceme proto přinést několik informací o tom co jsou to vši (cizí název pro zavšivení je pedikulóza) a jak se tohoto nepříjemného hmyzu zbavit…Rehabilitační bazény [PDF]

9. 3. 2004
6. březen 2004 den jódu

6. 3. 2004


Jód jeden z velmi významných prvků , který je i součástí naší stravy je v poslední době velice oblíbeným námětem diskusí jak v odborných kruzích, tak mezi laickou veřejností. Mnoho z nás zná jistě i ve svém okolí osoby , které se v posledních letech začaly léčit s chorobami štítné žlázy které mnohdy souvicí s nízkým příjmem jodu v potravě , bylo proto rozhodnuto, že každý rok 6. března bude Dnem jodu…Zkoušky znalosti hub

24. 2. 2004


Podle zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, musí mít osoba, která uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely osvědčení prokazující znalost hub…Plán očkovacích výkonů - 2004

10. 2. 2004


Ve smyslu § 45 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem v platném znění, vydávám plán očkovacích výkonů na rok 2004, který je závazný pro všechny očkující lékaře ve spádové oblasti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje…Ptačí chřipka v jihovýchodní Asii - stanovisko <acronym title="Ministerstvo zdravotnictví">MZ</acronym>

29. 1. 2004


V souvislosti s výskytem tzv. ptačí chřipky u lidí v jihovýchodní Asii (Vietnam, Thajsko) nebylo dosud Světovou zdravotnickou organizací vydáno žádné doporučení, které by omezovalo mezinárodního cestování.

Počet lidských onemocnění je v současnosti stále relativně malý, onemocnění se týkají osob žijících v místě výskytu a vykazujících přímý styk s infikovanými chovy drůbeže. Dosud nebyl zaznamenán žádný případ šíření nemoci z člověka na člověka.

Přestože je onemocnění českých turistů v dané oblasti nepravděpodobné, Ministerstvo zdravotnictví ČR v této souvislosti vydává následující doporučení: V současné chvíli není nutné omezovat cestování do oblasti jihovýchodní Asie. Při cestách do uvedených lokalit se však nedoporučuje navštěvovat drůbeží trhy, drůbežářské závody či farmy a je žádoucí se vyvarovat kontaktu s uhynulým ptactvem.

V individuálních případech se doporučuje konzultovat plánovanou cestu a její náplň v centrech pro očkování do zahraničí a cestovní medicínu.Strana 283 z 285