Nahrávám...

Úřední deska

Nebezpečné výrobky/Potraviny podezřelé z nebezpečnosti
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny dětí a mladistvých Frýdek-Místek a Nový Jičín Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

11. 6. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný rada oddělení právního a kontrolního (právník) Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (obsazované v režimu zákoníku práce)

9. 6. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (vrchní rada) Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - 1. kolo

9. 6. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny výživy Nový Jičín Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

7. 6. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada (IT) Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

7. 6. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný rada odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

2. 6. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Ostrava Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

27. 5. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada oddělení hygieny výživy Bruntál a Opava Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

27. 5. 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny obecné a komunální Ostrava Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

27. 5. 2021
Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů

18. 6. 2020
Informace o zabezpečení plnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. 1. 2004