KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace pro provozovatele veřejného stravování

Úvod / Občanům / Informace pro provozovatele veřejného stravování

Jak založit bistro/kavárnu/cukrárnu/restauraci/pizzerii…? - [PDF - 191.61 kB]


Oznamovací povinnost provozovatelů stravovacích služeb

Dle § 23 odst. 4 zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů „Osoba, která hodlá provozovat stravovací službu je povinna nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví“:
  • den zahájení činnosti
  • předmět a rozsah činnosti
  • umístění provozu
  • při ukončení činnosti den ukončení provozu
  • právnická osoba uved obchodní firmu, sídlo a právní formu, fyzická osoba (fyz. osoba oprávněná k podnikání) uvede obchodní firmu a bydliště.

Písemné oznámení se zasílá na oddělení HV a PBU na příslušné územní pracoviště KHS MSK dle umístění zařízení. Oznámit zahájení/ukončení provozu je možno provést také osobně v úřední dny na příslušném ÚP.

Vzor ohlášení zahájení/ukončení činnosti - stravovací služba - [PDF - 70.43 kB], [DOC - 37 kB]


HACCP

Postup založený na principech HACCP je zkratka pro Systém kritických bodů, který vybere v technologickém postupu výroby operace (kritické body), které rozhodují o zdravotní nezávadnosti konečného výrobku a určí jaké znaky a meze musí být v těchto bodech dodrženy a kdo a jak správnost technologického postupu v tomto bodě kontroluje.


Codex alimentarius (CACA/RC 39-1993)

Codex alimentarius není právní předpis, ale může sloužit jako výklad a praktická pomůcka, která upřesňuje obsah obecných zásad stanovených v jednotlivých ustanoveních evropské legislativy.

Kodex hygienických pravidel předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování pro CAC/RCP 39-1993 - MZ ČR


Formuláře